Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ταμείο Εγγυοδοσίας – ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF) με την εγγύηση του ΕΤαΕ

Ταμείο Εγγυοδοσίας – ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF) με την εγγύηση του ΕΤαΕ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
για υφιστάμενες και νέες
Ευνοϊκοί όροι
τιμολόγησης
Άμεση χρηματοδότηση
με μειωμένες εξασφαλίσεις
Με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) παρέχουμε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας (ΤΕ) ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF) για τα επενδυτικά σχέδια και τις ανάγκες υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων. Έτσι, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητά τους και στηρίζουμε την επιχειρηματική επανεκκίνηση και ανάκαμψη.

Ενταχθείτε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης

Επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF).

ΚΛΕΙΝΩ ραντεβού

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα για την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας από την Eurobank.

Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF).

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕ) συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

Video: Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα σου φαίνονται πολύπλοκα; Έλα να σου τα κάνουμε απλά.

Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα σου φαίνονται πολύπλοκα; Έλα να σου τα κάνουμε απλά.