Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Από το 2015 καλύπτουμε τις εξειδικευμένες ανάγκες του Φορέα Γενικής Κυβέρνησης ή του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού (ΜΚΟ) σας. Σας παρέχουμε λύσεις ταμειακής διαχείρισης και καινοτόμες συναλλακτικές υπηρεσίες. Στηρίζουμε τους ανθρώπους σας με προϊόντα που ανταποκρίνονται στις καθημερινές, προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Public Sector:

   
Εξειδικευμένες λύσεις στα μέτρα σας

Εξειδικευμένες λύσεις στα μέτρα σας

Πάνω από 2.500 Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και ΜΚΟ καλύπτουν μέχρι σήμερα τις ανάγκες τους με ειδικά σχεδιασμένες υπηρεσίες και προϊόντα μας. 

Με την καθοδήγηση των έμπειρων στελεχών μας κερδίζετε χρόνο και αυξάνετε την αποδοτικότητα των υπηρεσιών σας με:

 • Σύγχρονες λύσεις ταμειακής διαχείρισης κ.ά.
 • Καινοτόμες συναλλακτικές υπηρεσίες
 • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες εισπράξεων

Αξιοποιείτε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιλογών για να καλύπτετε τις ανάγκες σας και μεγιστοποιείτε τα οφέλη για τον Φορέα ή ΜΚΟ σας.

 
Εξειδικευμένες λύσεις στα μέτρα σας
Στήριξη στο δυναμικό σας και την τοπική κοινωνία

Στήριξη στο δυναμικό σας και την τοπική κοινωνία

Σας βοηθάμε να προστατεύετε το ανθρώπινο δυναμικό σας. Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που σας προτείνουμε εξασφαλίζουν προνόμια για τους εργαζομένους σας.

Παράλληλα, με τις δράσεις μας στηρίζουμε τον οργανισμό σας και την τοπική επιχειρηματικότητα:

 • Ενισχύουμε το κοινωνικό και πολιτιστικό έργο του Φορέα ή του ΜΚΟ σας.
 • Διοργανώνουμε ενημερωτικές ημερίδες σε συνεργασία με τοπικούς Φορείς για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, για προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας κ.ά.
Στήριξη στο δυναμικό σας και την τοπική κοινωνία
Αναζήτηση ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Αναζήτηση ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Αξιοποιήστε τα έξυπνα εργαλεία μας για να ενημερωθείτε και να αναζητήσετε προγράμματα ΕΣΠΑ και άλλες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για τον δικό σας Φορέα ή ΜΚΟ:

 • ΕΣΠΑ
 • Κοινοτική Πρωτοβουλία
 • EU Direct Funding (DGs)

Αναζητώ προγράμματα χρηματοδότησης

Αναζήτηση ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Συμβουλευτική υποστήριξη

Συμβουλευτική υποστήριξη

Έχουμε την τεχνογνωσία και στηρίζουμε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και ΜΚΟ σε όλα τα στάδια συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας βοηθούν να:

 • Σχεδιάζετε και να υποβάλλετε τον φάκελό σας για το πρόγραμμα χρηματοδότησης που σας ενδιαφέρει.
 • Διαχειρίζεστε τη χρηματοδότηση και να την ανασχεδιάζετε με βάση τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν κατά την υλοποίησή της.
 • Παρακολουθείτε τη χρηματοδότηση μέχρι την ολοκλήρωσή της με συγκεκριμένους δείκτες για την πορεία υλοποίησής της.
Συμβουλευτική υποστήριξη