Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΕΠ Αττική 2021-2027

ΕΠ Αττική 2021-2027

ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατηγορία

ΟΤΑ

Δικαιούχοι

Έχει λήξει

Κατάσταση

Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Έναρξης / Λήξης:
21.07.2023 - 18.09.2023
Γεωγραφία εφαρμογής:
ATTIKΗ
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:
2.362.431,00€
Μέθοδος αξιολόγησης:
Με σειρά προτεραιότητας
Λήξη Επιλεξιμότητας Δαπανών:
31.12.2029