Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εταιρικό website: Γιατί και πώς

Ένα εταιρικό website σας δίνει τη δυνατότητα να απευθύνεστε σε μια μεγαλύτερη αγορά πιθανών πελατών σας. Μπορείτε να προβάλλετε προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησής σας 24 ώρες το 24ωρο. Δείτε τα πλεονεκτήματα και τα βασικά βήματα για τη δημιουργία εταιρικού website.

Προβολή
σε ευρύτερη αγορά

Άμεση πρόσβαση
24 ώρες το 24ωρο
Κατασκευή
με σύγχρονες πρακτικές

Τα κύρια πλεονεκτήματα ενός εταιρικού website

  • Ευρύτερο κοινό: Online μπορείτε να απευθύνεστε σε μια μεγαλύτερη αγορά πελατών και να προβάλλετε την επιχείρησή σας. 
  • Εύκολη αναζήτηση: Πιθανοί πελάτες σας μπορούν εύκολα να βρίσκουν το website της επιχείρησής σας από μηχανές αναζήτησης.
  • Άμεση πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο: Στο website σας οι πελάτες σας μπορούν να ενημερώνονται για προϊόντα και υπηρεσίες σας όποια στιγμή τους εξυπηρετεί, όχι μόνο σε εργάσιμες ώρες.
  • Ευκαιρίες επικοινωνίας: Με email, φόρμα επικοινωνίας, κοινωνικά δίκτυα, chat ή επιλογές που δίνει η πλατφόρμα του website σας. 
  • Στοιχεία επισκεψιμότητας: Ειδικά εργαλεία digital analytics αποτυπώνουν πώς πλοηγούνται οι επισκέπτες του website. Έτσι μπορείτε να εντοπίζετε ποια σημεία θέλουν διόρθωση και ποια μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα.

Δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε το website της επιχείρησής σας, σύμφωνα με σύγχρονες πρακτικές: