Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εισαγωγή στο SEO

Γνωρίστε πώς λειτουργεί η μηχανή αναζήτησης της Google και ποιες είναι οι βασικές πρακτικές SEO (Search Engine Optimisation). Δείτε πώς μπορείτε να τις αξιοποιήσετε για να έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε την επισκεψιμότητα στον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησής σας.

video
Εισαγωγή στο SEO
Powered by Isobar
Χαμηλό επίπεδο
10:03 λεπτά
SEO: Search Engine Optimisation

Τα βασικά για το SEO

  • Μηχανή αναζήτησης της Google: Πώς λειτουργεί και πώς σχετίζεται με το SEO και τον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησής σας.
  • SEO (Search Engine Optimisation): Τι είναι η διαδικασία βελτιστοποίησης του διαδικτυακού τόπου σας και πώς σας βοηθά να πετυχαίνετε καλύτερα αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης.
  • Οι πιο σημαντικοί αλγόριθμοι της Google: Panda, Penguin, Hummingbird, Pigeon, RankBrain, Mobilegeddon.
  • SEO βελτιστοποίηση website (on-site ή on-page SEO): Τεχνικός έλεγχος, έρευνα για λέξεις-κλειδιά και ένταξη στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων, δημιουργία εσωτερικών συνδέσμων, στόχευση ιστοσελίδων.
  • SEO βελτιστοποίηση εκτός website (off-site ή off-page SEO): Δημιουργία και προσέλκυση συνδέσμων από άλλους διαδικτυακούς τόπους (link building).