Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απόδοση και βελτιστοποίηση διαφήμισης στο Google

Δείτε πώς μπορείτε να αξιολογήσετε την απόδοση της διαφημιστικής καμπάνιας σας στο Google Ads. Γνωρίστε και εξοικειωθείτε με τα εργαλεία που έχετε στη διάθεσή της για να μπορέσετε να βελτιστοποιήσετε την καμπάνια της επιχείρησής σας.

video
Απόδοση και βελτιστοποίηση διαφήμισης στο Google
Powered by Isobar
Υψηλό επίπεδο
8:06 λεπτά
Google Ads

Τα βασικά για την απόδοση και βελτιστοποίηση διαφήμισης

  • Προσαρμογή δεδομένων: Πώς σας βοηθά στην ανάλυση και βελτίωση της απόδοσης της διαφήμισής σας.
  • Αναφορά όρων αναζήτησης: Πώς μπορείτε να βελτιστοποιείτε τις λέξεις-κλειδιά στις διαφημίσεις σας.
  • Πληρωμένες και οργανικές αναζητήσεις: Πόσο συχνά εμφανίζονται ιστοσελίδες σας σε αποτελέσματα αναζήτησης.
  • Αναφορά πληροφοριών δημοπρασίας: Πώς μπορείτε να συγκρίνετε την απόδοση της διαφήμισής σας με την απόδοση διαφημίσεων άλλων επιχειρήσεων.
  • Google analytics: Πώς μπορείτε να αναλύετε τη συμπεριφορά του κοινού που βλέπει τη διαφήμισή σας.
  • Δείκτες σε συνάρτηση με τους στόχους: Ποιους δείκτες μπορείτε να παρακολουθείτε με βάση τους στόχους της καμπάνιας σας.