Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δημιουργία email καμπάνιας

Γνωρίστε τα εργαλεία του email marketing και πώς μπορείτε να μεταδίδετε το μήνυμα που θέλετε στο κοινό που σας ενδιαφέρει. Δείτε πώς μπορείτε να δημιουργείτε email καμπάνιες για την επιχείρησή σας και να αξιολογείτε τα αποτελέσματά τους ανάλογα με τους στόχους σας.

video
Δημιουργία email καμπάνιας
Powered by Isobar
Μεσαίο επίπεδο
15:19 λεπτά
email marketing

Τα βασικά για τις email καμπάνιες

  • Πλατφόρμα email marketing: Τι δυνατότητες σας προσφέρει ένας email service provider (δημιουργία και επεξεργασία λίστας παραληπτών, καταγραφή στατιστικών στοιχείων για απεσταλμένα email, σχεδιασμός email κ.ά.).
  • Στόχοι email επικοινωνίας: Αύξηση αναγνωρισιμότητας της επιχείρησης ή συγκεκριμένου brand σας, ενίσχυση πιστότητας των πελατών και αύξηση επισκεψιμότητας στον διαδικτυακό τόπο σας.
  • Είδη email επικοινωνίας: email μαζικής επικοινωνίας (one-to-many), email με προσαρμοσμένο περιεχόμενο (one-to-one) και email για συγκεκριμένες ενέργειες (transactional).
  • Χρόνος και συχνότητα email επικοινωνίας: Ποιες ημέρες και ώρες θεωρούνται καλύτερες για την αποστολή email. Πόσο συχνά πρέπει να στέλνετε email ανάλογα με το είδος, τους στόχους και το κοινό της επιχείρησής σας.
  • Πρακτικές συμβουλές και σημεία προσοχής: Τι να προσέξετε και ποια λάθη να αποφύγετε στην email επικοινωνία σας.