Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Βέλτιστες πρακτικές στο email marketing

Γνωρίστε τις πιο βασικές περιπτώσεις επικοινωνίας με email marketing για την επιχείρησή σας. Δείτε πότε και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με email, ανάλογα με τους παραλήπτες και τον σκοπό της επικοινωνίας για να πετυχαίνετε καλύτερα αποτελέσματα.

video
Βέλτιστες πρακτικές στο email marketing
Powered by Isobar
Υψηλό επίπεδο
08:57 λεπτά
email marketing

Οι πιο βασικές περιπτώσεις επικοινωνίας με email

  • Βασικές προσεγγίσεις επικοινωνίας με email: Μαζική αποστολή με περιεχόμενο ίδιο για όλους και προσαρμοσμένη επικοινωνία με δυναμικό περιεχόμενο ανάλογα με τον παραλήπτη.
  • Κυριότερες περιπτώσεις για αποστολή email: Καλωσόρισμα στην επικοινωνία, διατήρηση επικοινωνίας με υφιστάμενους πελάτες, διακοπή διαδικασίας αγοράς, επικοινωνία σε σημαντικά γεγονότα για τον πελάτη ή την επιχείρησή σας.
  • Πρακτικές συμβουλές για αποτελεσματική επικοινωνία: Τι να κάνετε για να βελτιστοποιείτε τα αποτελέσματα κάθε email καμπάνιας της επιχείρησής σας.