Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η μεγάλη πρόκληση των περιβαλλοντικών αλλαγών στον ξενοδοχειακό κλάδο

Οι ξενοδοχειακές μονάδες διέπονται από ένα πολύπλοκο περιβαλλοντικό νομοθετικό πλαίσιο που συνεχώς αλλάζει. Οφείλουν να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις και να προβάλλουν πρωτοβουλίες και δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον. Δείτε τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ξενοδοχειακός κλάδος.

Κλιματική αλλαγή και
υποβάθμιση του περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική
νομοθεσία
Αυξημένη περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση των επισκεπτών

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο

  • Κλιματική αλλαγή και υποβάθμιση του περιβάλλοντος: Απειλούν την ίδια την ύπαρξη της Ευρώπης.
  • Περιβαλλοντική νομοθεσία: Νέες υποχρεώσεις συμμόρφωσης προκύπτουν από το νέο πιο αυστηρό περιβαλλοντικό νομοθετικό πλαίσιο.
  • Αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των επισκεπτών: Οι επισκέπτες επιλέγουν με περιβαλλοντικά κριτήρια τον τουριστικό προορισμό τους.

Οι αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία πρόκειται να επηρεάσουν τη λειτουργία των ξενοδοχείων.