Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Ευρωπαϊκή κατεύθυνση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος απειλούν την ίδια την ύπαρξη της Ευρώπης και του κόσμου. Μάθετε για τις νέες στρατηγικές που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ξεπεράσει αυτές τις προκλήσεις και να γίνει μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία.

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
(European Green Deal)
Πακέτο «Fit For 55»
Εθνική νομοθεσία

Οι σημαντικότερες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
  • Πακέτο «Fit For 55»: Δέσμη των αναθεωρημένων νόμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κλίμα και την ενέργεια.
  • Εθνική νομοθεσία: Ο επερχόμενος Εθνικός Κλιματικός Νόμος αναμένεται να ενσωματώσει τους στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Δείτε τις δύο σημαντικότερες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την ενέργεια: