Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εργαλεία συνεργασίας online

Αξιοποιήστε online υπηρεσίες για να συνεργάζεστε από απόσταση με τα άτομα της ομάδας σας, ώστε να έχετε πάντα πλήρη εικόνα της προόδου των εργασιών, αλλά και για να γλιτώνετε πολύτιμο χρόνο.

Πλήρης έλεγχος
προόδου εργασιών
Αύξηση
παραγωγικότητας
Συνεργασία ομάδας 
από απόσταση

Κύρια πλεονεκτήματα εργαλείων συνεργασίας online

  • Εξοικονόμηση χρόνου: Όταν ο υπεύθυνος της ομάδας έχει ανά πάσα στιγμή εικόνα για την πρόοδο των εργασιών, μειώνονται οι καθυστερήσεις.
  • Αποτελεσματική λειτουργία ομάδων: Όλα τα μέλη έχουν καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη των έργων στα οποία εμπλέκονται και τον ρόλο τους σε αυτά, επομένως μπορούν να τηρήσουν καλύτερα τα χρονοδιαγράμματα.
  • Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων: Το προσωπικό εξοικειώνεται με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και αναπτύσσει δεξιότητες που ευνοούν έναν πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο εργασίας και λήψης αποφάσεων.
  • Εργασία από παντού: Χάρη σε μια online υπηρεσία, όλα τα μέλη της ομάδας συνεχίζουν να επικοινωνούν και να εργάζονται, ακόμη και από διαφορετικούς χώρους.

Τα πιο δημοφιλή εργαλεία παραγωγικότητας και συνεργασίας online καλύπτουν κάθε ανάγκη των ομάδων: