Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

e-Invoicing και e-Payments – Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις

Η πληρωμή ενός τιμολόγιου συνήθως είναι το τελευταίο βήμα μιας ολοκληρωμένης εμπορικής συναλλαγής ανάμεσα σε δύο επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, είναι το σημαντικότερο βήμα της εμπορικής συναλλαγής για τον πωλητή, αφού το ζητούμενο είναι η είσπραξη των απαιτήσεων από τους πελάτες του. Οι επιχειρήσεις έχουν σημαντικά οφέλη όταν συνδυάζουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση με τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Αυτόματη και πιο άμεση είσπραξη οφειλών
Αυτόματη συσχέτιση πληρωμών με τιμολόγια
Εύκολος και ευέλικτος μηχανισμός πληρωμής