Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ενδιαφερόμενα μέρη

Τα ενδιαφερόμενα μέρη συμβάλλουν στην επιχειρησιακή εξέλιξη και την αποτροπή κινδύνων. Παράλληλα η εμπιστοσύνη και υποστήριξή τους διασφαλίζει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και κερδοφορία για την επιχείρησή σας. Μάθετε τη μεθοδολογία προσέγγισής τους.

Εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη
Αναγνώριση και προτεραιοποίηση
Χαρτογράφηση και συμμετοχή

Τα κύρια σημεία σχετικά με τα ενδιαφερόμενα μέρη

  • Ενδιαφερόμενα μέρη: Είναι τα άτομα και οι ομάδες που επηρεάζονται και επηρεάζουν την επιχείρησή σας. Χωρίζονται σε εξωτερικά και εσωτερικά, και συνεισφέρουν στις οικονομικές δραστηριότητές σας και τις επιδόσεις ESG της εταιρείας σας.
  • Αναγνώριση και προτεραιοποίηση ενδιαφερόμενων μερών: Ο εντοπισμός ενδιαφερόμενων μερών και η αξιολόγησή τους με βάση την επιρροή και το ενδιαφέρον της κάθε ομάδας είναι πολύ σημαντικά για την επιχείρησή σας.
  • Χαρτογράφηση και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών: Η οπτική αποτύπωση και η συμβολή ή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών σας αξιοποιούνται κατά την προετοιμασία της στρατηγικής και του απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης της επιχείρησής σας.
   
Δείτε επίσης