Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τεχνική ανάπτυξη e-shop: Τα πρώτα βήματα

Όταν δημιουργείτε το e-shop της επιχείρησής σας, πρέπει να επιλέξετε όνομα, κατάλληλο λογισμικό ηλεκτρονικού εμπορίου και τον συνεργάτη που θα το υλοποιήσει. Δείτε τι να λάβετε υπόψη και ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές.

Διαθεσιμότητα και
κατοχύρωση domain
Έρευνα αγοράς για
εταιρεία υλοποίησης
Προϋπολογισμός και
χρονοδιάγραμμα

Τα βασικά για την τεχνική ανάπτυξη e-shop

  • Επιλογή ονόματος e-shop: Τι πρέπει να λάβετε υπόψη, πριν επιλέξετε και κατοχυρώσετε όνομα και διεύθυνση για το e-shop σας.
  • Επιλογή εταιρείας ανάπτυξης e-shop: Με ποια κριτήρια να επιλέξετε τον συνεργάτη που θα υλοποιήσει το e-shop σας.
  • Επιλογή λογισμικού e-shop: Ποιες ανάγκες της επιχείρησής σας πρέπει να καλύπτει η πλατφόρμα που θα φιλοξενεί το e-shop σας.
  • Προϋπολογισμός επένδυσης: Ποια έξοδα πρέπει να προϋπολογίσετε από την αρχή της δημιουργίας του e-shop σας.