Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εμπορική πολιτική με προμηθευτές e-shop

Η εμπορική συμφωνία που κλείνετε με προμηθευτές πρέπει να συμβαδίζει με τη δική σας εμπορική πολιτική και τους επιχειρηματικούς στόχους σας. Δείτε πώς μπορείτε να αναζητάτε προμηθευτές για το e-shop σας και τι να διερευνάτε πριν συνεργαστείτε.

Κοινοί στόχοι
προμηθευτή και e-shop
Ανταπόκριση σε
πρακτικά θέματα
Διαπραγμάτευση
εμπορικής συμφωνίας

Τα βασικά στη συνεργασία με προμηθευτές e-shop

  • Χαρακτηριστικά προμηθευτή: Πώς μπορείτε να ενημερωθείτε για τη θέση, το πελατολόγιο, τις υποδομές, τα οικονομικά στοιχεία και τους στόχους του προμηθευτή, διασταυρώνοντας τις πληροφορίες.
  • Προβλέψεις στην εμπορική συμφωνία: Ποια οικονομικά και πρακτικά θέματα πρέπει να συμφωνήσετε, ώστε ο προμηθευτής να ανταποκρίνεται έγκαιρα και σωστά στις παραγγελίες σας.
  • Εργαλεία αναζήτησης: Ποια εργαλεία σάς διευκολύνουν στην αναζήτηση, τη δικτύωση και τη συνεργασία σας με προμηθευτές.