Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ειδικευόμαστε στους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας: ναυτιλία, τουρισμός, εμπορικά ακίνητα, έργα υποδομών και ενέργειας. Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις σε αυτούς τους κλάδους να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τη στρατηγική τους. Παρέχουμε την εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας, τη μακρόχρονη πείρα μας και τις σύγχρονες υποδομές μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Θέλω να επικοινωνήσω

   
Ναυτιλία

Ναυτιλία

Ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στις ανάγκες της ελληνικής ναυτιλίας από το 1994. Χρηματοδοτούμε την αγορά ή ναυπήγηση πλοίων (χύδην φορτίου, δεξαμενόπλοιων, μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων) με διμερή ή κοινοπρακτικά δάνεια. Διευκολύνουμε τις καθημερινές συναλλαγές σας με ναυτιλιακά εμβάσματα και διαχείριση καταθέσεων σε ευρώ και συνάλλαγμα. 

Σας εξυπηρετούμε από το ναυτιλιακό κατάστημά μας στον Πειραιά με εξειδικευμένα στελέχη και συνεργάτες. Καλύπτουμε κάθε ιδιαίτερη ανάγκη σας σε διεθνές επίπεδο: Private Banking, επενδύσεις σε χρηματιστήρια και διαχείριση περιουσίας.

Ναυτιλία
Τουρισμός

Τουρισμός

Στηρίζουμε με υπευθυνότητα το βασικό εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδας και επενδύουμε στο μέλλον του μετά τη δυναμική επανεκκίνησή του το 2021. Από το 2009 συνεργαζόμαστε με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και τη Marketing Greece.

Χρηματοδοτούμε την επέκταση και αναβάθμιση των τουριστικών μονάδων. Σας στηρίζουμε για να αποκτήσετε πρόσβαση στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να υλοποιήσετε τα αναπτυξιακά σχέδιά σας με όρους βιωσιμότητας. Εξατομικεύουμε για εσάς και τους συνεργάτες σας τις υπηρεσίες leasing, factoring και συναλλαγών.

Σας παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου και αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή.

Τουρισμός
Εμπορικά ακίνητα

Εμπορικά ακίνητα

Συμμετέχουμε στην ανάπτυξη εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Μελετάμε τις ανάγκες σας για να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες όταν αγοράζετε, κατασκευάζετε ή αναβαθμίζετε κτίρια γραφείων ή μεικτής χρήσης, εμπορικά κέντρα, οικιστικά συγκροτήματα, βιομηχανικά κτίρια.

Σας παρέχουμε ρευστότητα, σύνθετες χρηματοδοτικές λύσεις και υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου. Προσαρμόζουμε τους όρους χρηματοδότησης και αποπληρωμής στο προφίλ κάθε έργου και τις δυνατότητες του επενδυτή.

Εμπορικά ακίνητα
Έργα υποδομών και ενέργειας

Έργα υποδομών και ενέργειας

Αναλαμβάνουμε ενεργό ρόλο σε μεγάλα έργα υποδομών και ενέργειας στην Ελλάδα και χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Συνεργαζόμαστε με ιδιωτικές εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς και θεσμικούς φορείς.

Σας υποστηρίζουμε σε όλα τα στάδια του έργου σας, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και τη μελλοντική διαχείρισή του. Παρέχουμε απλές και σύνθετες μορφές χρηματοδότησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την υλοποίηση και τη λειτουργία των έργων, υπηρεσίες leasing και factoring. Σας διευκολύνουμε στις διαπραγματεύσεις, τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και την παρακολούθηση του έργου.

Έργα υποδομών και ενέργειας