Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Διαχείριση φορτωτικών εγγράφων εισαγωγής / εξαγωγής (μετρητοίς / προθεσμία)

Διαχείριση φορτωτικών εγγράφων εισαγωγής / εξαγωγής (μετρητοίς / προθεσμία)

Παρακολούθηση
της συναλλαγής
Διασφάλιση από
τον κίνδυνο παρέκκλισης
Έλεγχος πάνω
στα εμπορεύματα
Η διαχείριση Αξιών με Φορτωτικά (Documentary Collections) παρέχει τη δυνατότητα στον αγοραστή (εισαγωγέα) και τον πωλητή (εξαγωγέα) να εφαρμόσουν έναν προκαθορισμένο τρόπο πληρωμής και παράδοσης φορτωτικών εγγράφων με θεματοφύλακες/διαχειρίστριες τις τράπεζές τους.

Πού απευθύνεται

Απευθύνεται στις περιπτώσεις εκείνες που ο πωλητής (εξαγωγέας) επιθυμεί να καλύψει τον κίνδυνο της μη τήρησης των οδηγιών του από τον αγοραστή (εισαγωγέα), αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής σε συνδυασμό με την παράδοση των φορτωτικών εγγράφων. Η Τράπεζα δεν εγγυάται την πληρωμή, αλλά ενεργεί μόνο ως θεματοφύλακας των πρωτότυπων φορτωτικών εγγράφων σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνει από τον αντισυμβαλλόμενο.

Πώς ωφελείστε ως εξαγωγέας

  • Παρακολουθείτε όλα τα στάδια της συναλλαγής, δηλαδή την αποστολή των πρωτότυπων φορτωτικών εγγράφων, τη λήψη τους από την τράπεζα του αγοραστή, την αποδοχή του τίτλου μελλοντικής πληρωμής και την πληρωμή.
  • Εντοπίζετε εύκολα τη διαδρομή των φορτωτικών εγγράφων και της πληρωμής.
  • Διατηρείτε τον έλεγχο των εμπορευμάτων μέχρι την παράδοση των φορτωτικών εγγράφων.
  • Διασφαλίζετε την παράδοση των πρωτότυπων φορτωτικών εγγράφων μετά την πληρωμή ή την αποδοχή τίτλου μελλοντικής πληρωμής.

Πώς ωφελείστε ως εισαγωγέας

  • Κάνετε την πληρωμή ή την αποδοχή του τίτλου με την άφιξη των εμπορευμάτων.
  • Παραλαμβάνετε τα πρωτότυπα φορτωτικά έγγραφα.

Πώς λειτουργεί

Ο αγοραστής (εισαγωγέας) έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης από την τράπεζά του για την άφιξη των φορτωτικών εγγράφων. Η τράπεζα τού παραδίδει τα πρωτότυπα έγγραφα (Financial & Commercial) έναντι πληρωμής της αξίας τους (μετρητοίς) ή έναντι αποδοχής τίτλου (προθεσμιακά).

Αποκτήστε το πρόγραμμα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και την αίτηση, επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους διεθνούς εμπορίου στο email: Trade_and_Supply_Chain_Finance@eurobank.gr