Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
e-Auctions – Υπηρεσία ηλεκτρονικών διαγωνισμών

e-Auctions – Υπηρεσία ηλεκτρονικών διαγωνισμών

Χωρίς
κόστος επένδυσης
Ελαχιστοποίηση
λειτουργικού κόστους
Διαφάνεια
διαγωνισμών
Με την υπηρεσία e-Auctions μπορείτε να διοργανώνετε εύκολα ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς για την επιχείρησή σας, με ασφάλεια και διαφάνεια. Επιλέγετε τον καταλληλότερο προμηθευτή για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών ή τον σωστό αγοραστή για την πώληση των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών σας.

Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί με την εγγύηση της be24

Η υπηρεσία e-Auctions είναι υπηρεσία διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών και διαπραγματεύσεων και προσφέρεται από την be24, θυγατρική εταιρεία της Eurobank Holdings. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου από το 2001 και διαθέτει εκτενή εμπειρία στον σχεδιασμό και την εκτέλεση ηλεκτρονικών διαγωνισμών για τις ανάγκες και τις επιδιώξεις κάθε επιχείρησης.

Το εξειδικευμένο λογισμικό Ariba που διαθέτει η be24 υποστηρίζει πολλαπλά είδη μειοδοτικών και πλειοδοτικών ηλεκτρονικών διαγωνισμών, όπως English Auction, Dutch Auction, Japanese Auction, Sealed Bid, Open Request for Bid/Quotation (RFB/RFQ) και Sealed Request for Bids/Quotation (RFB/RFQ). Υποστηρίζονται επίσης διαπραγματεύσεις για αγορά ή για πώληση.

Όλοι οι συμβαλλόμενοι σε κάθε ηλεκτρονικό διαγωνισμό συμμετέχουν σε ειδικά σεμινάρια εκπαίδευσης που διοργανώνει η be24.

Γιατί σας αφορά η υπηρεσία e-Auctions

Η υπηρεσία e-Auctions αφορά όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε στρατηγικά ή μη προϊόντα και υπηρεσίες, με το χαμηλότερο κόστος. Αφορά επίσης τις εταιρείες που θέλουν ένα επιπλέον κανάλι προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους ή ακόμη και την εκποίηση των ακινήτων τους. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στις κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Πώς λειτουργεί

Με την υπηρεσία e-Auctions η επιχείρηση μπορεί να διοργανώνει διαγωνισμούς είτε για να αγοράσει προϊόντα και υπηρεσίες από τον πιο συμφέροντα προμηθευτή είτε για να πουλήσει δικά της εμπορεύματα και υπηρεσίες στον πιο συμφέροντα αγοραστή.

Δεν απαιτείται κανένα απολύτως κόστος επένδυσης σε υλικοτεχνικές υποδομές, καθώς η υπηρεσία e-Auctions είναι βασισμένη σε μοντέλο SaaS (Software as a Service). Μόνη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη σταθμών εργασίας με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί εκτελούνται σε ελάχιστο χρόνο, με κοινό σημείο πρόσβασης για διοργανωτές και συμμετέχοντες. Απευθύνονται στην τοπική και τη διεθνή αγορά. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δείχνουν οικονομία 15%-45% σε σχέση με τις τιμές που έχουν ήδη προκύψει από τη διαπραγμάτευση, ανάλογα με τη φύση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αποτελεί αντικείμενο ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Πώς σας ωφελεί

  • Ελαχιστοποιείτε τα λειτουργικά κόστη και επιτυγχάνετε τη βέλτιστη τιμή αγοράς ή πώλησης, με τον μικρότερο δυνατό χρόνο διαπραγμάτευσης.
  • Η ηλεκτρονική εκτέλεση εμπορικών πράξεων σε πραγματικό χρόνο, με ευκολία, ασφάλεια και διαφάνεια, προσδίδει αξία στην επιχείρησή σας και επιδρά θετικά στην αύξηση της κερδοφορίας.

Μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία e-Auctions

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά:

Video: E-Auctions

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ το e-Auctions