Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

Ενημέρωση
για το ISO 20022 XML
Ολοκληρωμένη
υποστήριξη
Μετάβαση
στα νέα δεδομένα
Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ / Single European Payments Area (SEPA) αποτελεί μια πρωτοβουλία της ΕΕ για την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς πληρωμών.

Πώς λειτουργεί ο SEPA

Με τον SEPA δημιουργείται ένα κοινό πλαίσιο κανόνων ώστε οι καταναλωτές, οι εταιρείες και οι άλλοι οικονομικοί παράγοντες να κάνουν και να δέχονται εγχώριες και διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ με τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά, τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις σε 34 ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτές συγκαταλέγονται οι 28 χώρες της ΕΕ, η Ισλανδία, η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, η Ελβετία, το Σαν Μαρίνο και το Μονακό.

Έτσι τα εθνικά εργαλεία πληρωμών σε ευρώ έχουν υιοθετήσει τα τυποποιημένα εργαλεία πληρωμών του SEPA.

Πληροφορίες για επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών αριθ. 924/2009 (ΕΚ) και αριθ. 260/2012 (ΕΕ) που απορρέουν από τον SEPA, από την 1η Φεβρουαρίου 2016:

  • Είναι υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις η ανταλλαγή αρχείων για τις μεταφορές πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων με βάση το πρότυπο ISO 20022 XML. Οι μεταβολές αφορούν τα αρχεία για τις μαζικές πληρωμές προμηθευτών (μεταφορές και εμβάσματα), τη μισθοδοσία και τις άμεσες χρεώσεις.
  • Καταργείται η υποχρεωτική χρήση του κωδικού αναγνώρισης τράπεζας (Bank Identifier Code – BIC) για χώρες εντός ΕΟΧ.

Τι σας προσφέρουμε

Ολοκληρωμένη υποστήριξη για να προσαρμόσετε τα αρχεία σας όπως προβλέπεται από τον κανονισμό και να διασφαλίσετε την ομαλή μετάβασή σας στα νέα δεδομένα.

Έντυπα ενημέρωσης

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τις νέες αποδεκτές προδιαγραφές αρχείων και τη δυνατότητα μετατροπής των αρχείων σας από τον υπάρχοντα στον νέο τύπο, στα παρακάτω:

Χρήση του IBAN

Για όλες τις πληρωμές σε ευρώ, ακόμη και γι’ αυτές από και προς λογαριασμούς που βρίσκονται στην ίδια τράπεζα, πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο ΙΒΑΝ (International Bank Account Number).

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον τομέα Cash & Trade Services – Global Transaction Banking στο email: CashTradeServices@eurobank.gr.

Επίσης, πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και: