Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Κεφάλαιο κίνησης

Κεφάλαιο κίνησης

Στήριξη
καθημερινών αναγκών
Ευνοϊκή
χρηματοδότηση
Ενίσχυση
ρευστότητας
Με το δάνειο κεφαλαίου κίνησης (working capital) εξασφαλίζετε την απαραίτητη ρευστότητα για την εύρυθμη λειτουργία και τη διεκπεραίωση των καθημερινών συναλλαγών της επιχείρησής σας.

Χαρακτηριστικά του κεφαλαίου κίνησης

  • Πλήρης προσαρμογή στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
  • Δυνατότητα χρηματοδότησης σε όλα τα νομίσματα.
  • Επιλογή βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης.