Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Correspondent Banking Services

Correspondent Banking Services

Ανάπτυξη σχέσεων

με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Έκδοση
εγγυητικών επιστολών
Εκκαθάριση

πληρωμών και επιταγών

Με την ειδικευμένη μονάδα Group Correspondent Banking στον Όμιλο Eurobank δραστηριοποιούμαστε στη διαχείριση και την ανάπτυξη σχέσεων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Πώς λειτουργεί η μονάδα Group Correspondent Banking

Για την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών της, η μονάδα:

  • Λειτουργεί ως αρχικό σημείο επαφής με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
  • Ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες μονάδων στους τομείς των πληρωμών, εγγυητικών και εισαγωγών/εξαγωγών.

Αξιοποιούμε το ευρύ δίκτυο των ανταποκριτών μας, των στρατηγικών συμφωνιών με τράπεζες και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και τον καινοτόμο ρόλο μας στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών.

Προσφέρουμε ανταγωνιστικές υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που επιθυμούν να έχουν έναν έμπιστο και αξιόπιστο συνεργάτη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες όπου ο Όμιλος Eurobank δραστηριοποιείται.

Ποιες υπηρεσίες προσφέρουμε

  • Άνοιγμα λογαριασμών
  • Διαχείριση δικτύου ανταποκριτών
  • Υπηρεσίες εκκαθάρισης πληρωμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
  • Έκδοση εγγυητικών επιστολών για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
  • MT101 – Request for Transfer Service Agreements

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε email στο GlobalFinancialInstitutionsRelations@eurobank.gr.