Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Επιχειρηματικές ασφαλίσεις

Επιχειρηματικές ασφαλίσεις

Χαρτογράφηση
κινδύνων
Σχεδιασμός
λύσεων
Αξιολόγηση
επιπτώσεων
Συνεργαζόμαστε με την Designia Insurance Agents, η οποία αξιολογεί τις οικονομικές και λειτουργικές επιπτώσεις των πιθανών κινδύνων και σχεδιάζει ασφαλιστικές λύσεις για επιχείρησή σας. Η Designia Insurance Agents προστατεύει την επιχείρησή σας από τους κινδύνους, και εσείς μπορείτε να επικεντρωθείτε στην ανάπτυξή της.

Τι σας προσφέρουμε

Συνεργαζόμαστε μαζί σας και παρέχουμε επιπλέον δυνατότητες. Παράλληλα με την κάλυψη των τραπεζικών αναγκών σας, συνεργαζόμαστε με την Designia Insurance Agents, η οποία:

 • Χαρτογραφεί τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει η επιχείρησή σας.
 • Αξιολογεί τις οικονομικές και λειτουργικές επιπτώσεις από την πιθανή εμφάνιση κάθε κινδύνου.
 • Σχεδιάζει ασφαλιστικές λύσεις που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας και την επίτευξη των στόχων σας.

Πώς προστατεύετε την επιχείρησή σας

Διασφάλιση του ταμείου της επιχείρησης

Η Designia Insurance Agents σας παρέχει λύσεις για:

 • Διακοπή των εργασιών.
 • Πράξεις ή παραλείψεις από τα στελέχη της διοίκησης.
 • Απώλεια χρημάτων (κατά τη μεταφορά τους, στο χρηματοκιβώτιο, κατάχρηση εμπιστοσύνης από υπαλλήλους).

Ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης

Η Designia Insurance Agents σας παρέχει λύσεις για:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις (κτίριο, βελτιώσεις, εξοπλισμός, εμπορεύματα)
 • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
 • Μεταφορά εμπορευμάτων

Εξασφάλιση του στελεχιακού δυναμικού της επιχείρησης

Η Designia Insurance Agents σας παρέχει επιλογές ομαδικής ασφάλισης για:

 • Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της υγείας των στελεχών, με διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις κ.ά.
 • Απρόσκοπτη και ποιοτική αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων υγείας τους, με ευρεία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για ασθένειες και ατυχήματα.
 • Προστασία του προσωπικού σε περίπτωση σοβαρού γεγονότος:
  • Μηνιαία αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας εισοδήματος από ασθένεια ή ατύχημα.
  • Εφάπαξ αποζημίωση σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας.
  • Αποζημίωση της οικογένειάς τους σε περίπτωση απώλειας ζωής από οποιαδήποτε αιτία.

Περισσότερες πληροφορίες 

Για να μάθετε περισσότερα για την εξασφάλιση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς σας, επικοινωνήστε σήμερα με τους ειδικούς μας στο BancAssuranceStaff@eurobank.gr.