Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Με τα μακροπρόθεσμα επιχειρηματικά δάνεια (Term Loans) έχετε τη δυνατότητα να επεκτείνετε την επιχείρησή σας ή να χρηματοδοτήσετε μια μεγάλη επένδυση. Ενδεικτικά, μπορείτε να διευρύνετε την παραγωγική σας γραμμή, να εξαγοράσετε ένα εμπορικό ακίνητο ή να αγοράσετε επαγγελματικό εξοπλισμό.

Πώς ωφελείστε

Με τα μακροπρόθεσμα επιχειρηματικά δάνεια (Term Loans):

  • Εξοφλείτε το δάνειο σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εξασφαλίζετε χαμηλότερες δόσεις σε σύγκριση με τα βραχυπρόθεσμα επιχειρηματικά δάνεια.
  • Αποκτάτε ευελιξία, καθώς προσαρμόζουμε τους όρους της σύμβασης στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
  • Έχετε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια του δανείου να αλλάξετε το νόμισμα και τη διάρκεια αποπληρωμής του.
  • Αποφεύγετε κινδύνους καθώς μπορείτε να συνδυάσετε το μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό δάνειο με προϊόντα προστασίας επιτοκίου και νομίσματος.
  • Λαμβάνετε χρηματοδοτικές προτάσεις από εξειδικευμένα στελέχη μας που έχουν διερευνήσει και μελετήσει τις επιχειρηματικές ανάγκες σας. Οι προτάσεις μας βασίζονται στα επιχειρηματικά σχέδιά σας και προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.