Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Leveraged Finance

Leveraged Finance

Ανάπτυξη
επιχείρησης
Εξαγορές
και συγχωνεύσεις
Σύνθετες
χρηματοδοτήσεις
Με τη χρηματοδότηση με μόχλευση (Leveraged Finance) έχετε τη δυνατότητα να υλοποιήσετε συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους και να πραγματοποιήσετε εξαγορές εταιρειών και συγχωνεύσεις. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να υλοποιήσετε εξαγορά διαχείρισης και εξαγορά μετοχών ή μερίσματος.

Χρηματοδοτικές δυνατότητες του Leveraged Finance

Σας προσφέρουμε πολλές χρηματοδοτικές λύσεις και σύνθετες χρηματοδοτήσεις που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησής σας, όπως:

  • Βραχυπρόθεσμες και μεσομακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις.
  • Ομολογιακά και κοινοπρακτικά δάνεια.
  • Ανταλλάξιμα και μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια.
  • Daylight facilities για εξαγορές.
  • Χρηματοδότηση για εξαγορά εταιρείας.

Είμαστε πάντα σε άμεση επικοινωνία με επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εξασφαλίζουμε την αποτελεσματική ολοκλήρωση σύνθετων χρηματοδοτήσεων και αναδιαρθρώσεων (restructuring).

Πώς ωφελείστε

Αποκτάτε ισχυρή πρόσβαση σε χρηματοδότηση και αναπτύσσετε γρήγορα την επιχείρησή σας. Εάν χρησιμοποιήσετε με επιτυχία τη χρηματοδότηση με μόχλευση, επιτυγχάνετε πολύ περισσότερα σε σύγκριση με την απλή χρηματοδότηση.

Παράλληλα, λαμβάνετε συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένα στελέχη μας. Σας βοηθάμε να επιλέξετε την καλύτερη δυνατή λύση για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της επιχείρησής σας αναφορικά με:

  • Τη δόμηση σύνθετων αναδιαρθρώσεων.
  • Τη χρηματοδότηση δημοσίων προτάσεων.
  • Την εξαγορά επιχειρήσεων.