Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
 Mobile Banking με ασφάλεια

Mobile Banking με ασφάλεια

Επίσημες εφαρμογές
και anti-virus
Σύνδεση online
μόνο από ασφαλή δίκτυα
Συχνή αναβάθμιση
λογισμικού
Ακολουθήστε μερικές απλές συμβουλές και προστατέψτε τα προσωπικά δεδομένα σας όταν κάνετε τραπεζικές συναλλαγές από το κινητό σας. Σας συμβουλεύουμε πώς να διασφαλίζετε τους κωδικούς σας και να προστατεύετε το λογισμικό σας.