Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank ΑΕ» (εφεξής η «Τράπεζα») σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας δωρεάν πρόσβασής σας στο Διαδίκτυο (Internet) μέσω ασύρματου δικτύου (WiFi) (εφεξής «Υπηρεσία») διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ευρωπαϊκής ή εθνικής ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία Τράπεζα Eurobank ΑΕ, Όθωνος 8, 105 57, Αθήνα, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000 και τηλ. 210 3337 000.

Η Τράπεζα φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Τράπεζα τηρεί αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία έχει συλλέξει είτε απευθείας από εσάς, είτε μέσω παρόχων υπηρεσιών/εκτελούντων την επεξεργασία κατ’ εντολή και λογαριασμό της Τράπεζας, είτε μέσω τρίτων κατά τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Προϋπόθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Τράπεζα για τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται κατωτέρω στο υπό 4 άρθρο, είναι η εκ μέρους σας παροχή συγκατάθεσης, με επιλογή των κατάλληλων πεδίων στην αρχική οθόνη πρόσβασής σας στην Υπηρεσία, κατόπιν της παρούσας ενημέρωσης.

2. Έννοια των προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που είτε σας ταυτοποιεί προσωπικά είτε μπορεί να οδηγήσει σε εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε on-line-επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά σας.

3. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Τράπεζα

Η Τράπεζα ή/και εκτελούντες την επεξεργασία, ενεργούντες κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, συλλέγουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, την παρούσα Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων, και με την προϋπόθεση της ρητής συγκατάθεσής σας. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Προσωπικά δεδομένα που παρέχετε εσείς στην Τράπεζα. Για την εγγραφή σας στην Υπηρεσία, θα σας ζητηθούν προσωπικά σας δεδομένα ήτοι το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, και προαιρετικά ο αριθμός κινητού τηλεφώνου σας. Η παροχή των προσωπικών σας αυτών δεδομένων γίνεται μέσω συμπλήρωσης και υποβολής της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

β) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Τράπεζα μέσω εκτελούντων την επεξεργασία ενεργούντων κατ’ εντολή και λογαριασμό της. Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία μπορεί εναλλακτικά να γίνει με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των οποίων είστε χρήστες. Η Τράπεζα, μέσω παρόχων υπηρεσιών που λειτουργούν κατ’ εντολή και λογαριασμό της (βλ. 6α κατωτέρω), συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που έχετε καταχωρίσει στο προφίλ σας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης μέσω του οποίου εγγράφεστε στην Υπηρεσία και δεδομένα σχετικά με την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας. Αναλυτικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται με τους παραπάνω τρόπους είναι τα ακόλουθα:

i. Προσωπικά δεδομένα που εμφαίνονται στο προφίλ σας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, LinkedIn), μέσω του οποίου αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας και απορρήτου που εσείς έχετε ορίσει στο εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα συλλέγονται από πάροχο υπηρεσίας της Τράπεζας (βλ. 6α κατωτέρω), από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω των οποίων εγγράφεστε στην Υπηρεσία και είναι τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας έχετε εγγραφεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ηλικία, φύλο, τόπος διαμονής, αγαπημένα (Likes), λογαριασμός σύνδεσης στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Προϋπόθεση για τη συλλογή αυτών των δεδομένων είναι α) να έχετε ρυθμίσει ως δημόσια προσβάσιμες τις πληροφορίες του προφίλ σας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης μέσω του οποίου συνδέεστε, β) να έχετε επιλέξει τα σχετικά πεδία στην οθόνη που σας εμφανίζεται κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία, δηλώνοντας έτσι τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία τους. Για όποια κατηγορία πληροφορίας δεν επιλέξετε, η Τράπεζα δεν θα συλλέξει τα σχετικά σας προσωπικά δεδομένα.

ii. Το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής σας (MAC address), το οποίο ο πάροχος υπηρεσίας της Τράπεζας συσχετίζει με τα προσωπικά δεδομένα του προφίλ σας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μέσω του οποίου αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία. Εφόσον είστε πελάτης της Τράπεζας και χρήστης της εφαρμογής mobile banking της Τράπεζας, η Τράπεζα θα συσχετίσει το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής σας (MAC address) και με τα δεδομένα που τηρεί η Τράπεζα για εσάς ως χρήστη της εφαρμογής mobile banking.

iii. Στοιχεία σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς όπως χρόνος και διάρκεια χρήσης της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων τοποθεσίας, τύπο προγράμματος περιήγησης, πληροφορίες σχετικά με τη φορητή συσκευή που χρησιμοποιείτε κατά τη χρήση της Υπηρεσίας (π.χ. tablet, κινητό τηλέφωνο), συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος, διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), χρήση γλώσσας, πληροφορίες σύνδεσης, ιστορικό περιήγησης (γενικές κατηγορίες και όχι διαδικτυακές τοποθεσίες).

iv. Αυτόματη συλλογή δεδομένων μέσω cookies. Τα cookies είναι μικροί φορείς πληροφοριών σε μορφή κειμένου, οι οποίοι παράγονται από τον διαδικτυακό τόπο εγγραφής σας (*.purpleportal.net), κατά την αρχική είσοδό σας στην Υπηρεσία, και οι οποίοι αποστέλλονται στον φυλλομετρητή (browser) σας και αποθηκεύονται προσωρινά στη συσκευή σας. Ρητά διευκρινίζεται ότι μέσω των cookies δεν λαμβάνουμε γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή σας. Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν τη ροή ταυτοποίησής σας κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία. Τα cookies που χρησιμοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο *.purpleportal.net είναι προσωρινά (session cookies), δηλαδή απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι προγραμματισμένα να δέχονται cookies, παρ’ όλα αυτά μπορείτε να ρυθμίσετε το δικό σας πρόγραμμα περιήγησης έτσι ώστε να αρνείται τη λήψη αυτών ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που λαμβάνετε ένα cookie. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε  παρακάτω στο κεφάλαιο σχετικά με τη χρήση cookies.

4. Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η Τράπεζα θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) για την εγγραφή σας στην Υπηρεσία και για την παροχή της προς εσάς,

β) για να δημιουργήσει για εσάς εξατομικευμένο προφίλ χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω υπό αρ. 3 αναφερόμενα δεδομένα, έτσι ώστε να βελτιώσει την εμπειρία πλοήγησής σας κατά τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς και να σας αποστείλει μέσω email ή/και sms εξατομικευμένο διαφημιστικό και προωθητικό υλικό για προϊόντα ή υπηρεσίες της Τράπεζας. Το διαφημιστικό και προωθητικό υλικό θα το λάβετε είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε στην ηλεκτρονική φόρμα κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία, είτε, εφόσον εγγραφήκατε στην Υπηρεσία μέσω μέσου κοινωνικής δικτύωσης, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρίσει στο εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ή/και μέσω sms προς τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει στην Τράπεζα, εφόσον είστε χρήστης της εφαρμογής mobile banking. Προϋπόθεση για την αποστολή εξατομικευμένου προωθητικού υλικού είναι η εκ μέρους σας παροχή συγκεκριμένης/ξεχωριστής συγκατάθεσης στην αρχική οθόνη πρόσβασής σας στην Υπηρεσία, κατόπιν της παρούσας ενημέρωσης.
Για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για κάποιον άλλον σκοπό εκτός από αυτούς που έχουν καθοριστεί σε αυτήν την Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων, η Τράπεζα θα ζητήσει εκ νέου τη συγκατάθεσή σας.
Η Τράπεζα συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

5. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Τράπεζα διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Τράπεζα χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθεί κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Είναι, παρ’ όλα αυτά δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται κατά επικίνδυνου λογισμικού, όπως Trojan, ιών κ.λπ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό για ιούς, αποτελεσματικό firewall, μη χρήση λογισμικού από αμφίβολες πηγές κ.λπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα, καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε για να προστατέψετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας, να διαρρεύσουν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

6. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Τράπεζα. H Τράπεζα διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες εταιρείες που εκτελούν την επεξεργασία τους για λογαριασμό της, και έχουν επιλεγεί προσεκτικά, δεσμευόμενες με σύμβαση εκ των προτέρων. Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται μόνο σε φορείς που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου υπόκεινται στην αυστηρή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

α) Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε παρόχους υπηρεσιών

Η Τράπεζα μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εταιρείες που ενεργούν για λογαριασμό της, συλλέγοντας και εκτελώντας την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατ’ εντολή της. Ειδικότερα οι εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται και οι οποίες διενεργούν επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λογαριασμό της Τράπεζας είναι οι ακόλουθες:

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΟΤΕ) ο οποίος παρέχει τον εξοπλισμό, όπως κεραίες WiFi, δικτυακός εξοπλισμός σύνδεσης των κεραιών, router και γραμμές σύνδεσης στο internet για την παροχή της Υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ διενεργεί τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων δίχως να τα αποθηκεύει.

Η Meraki LLC, θυγατρική της CISCO Systems Inc, στην οποία ανατίθεται από τον ΟΤΕ η παροχή μέρους του εξοπλισμού για την παροχή της Υπηρεσίας, και η παροχή υπηρεσιών συλλογής των μοναδικών αναγνωριστικών της συσκευής σας (MAC address) και πληροφορίες σχετικές με την περιήγησή σας (π.χ. ποια domain επισκεφτήκατε, τι όγκο δεδομένων διακινήσατε). Η Meraki LLC παρέχει επίσης υπηρεσίες ελέγχου σχετικά με το πού μπορείτε να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο, για πόση ώρα, με τι ταχύτητα.

Η Purple WiFi Limited, στην οποία ανατίθεται από τον ΟΤΕ η παροχή υπηρεσιών συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τη συσκευή μέσω της οποίας συνδέεστε και από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης μέσω του οποίου αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία, όπως αναφέρεται στο 3 ανωτέρω, έτσι ώστε να προβαίνει σε εξατομίκευση του προφίλ σας ως χρήστη της Υπηρεσίας (WiFi analytics).

Ο ΟΤΕ, η Purple WiFi Limited και η Meraki LLC υπέχουν τον ρόλο του Eκτελούντος την Eπεξεργασία, με την έννοια ότι επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της Eurobank αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες της Τράπεζας. Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Purple WiFi Limited, παρακαλείστε να διαβάσετε την Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθεί.

β) Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε άλλα τρίτα μέρη

Η Τράπεζα ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον απαιτείται από τον νόμο ή όταν οφείλει να προστατεύσει την Υπηρεσία, ως ακολούθως:

  • Να τα διαβιβάσει προς κρατικές υπηρεσίες, δικαστικές αρχές ή κρατικούς μηχανισμούς για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθεί σε υποχρεωτική νομική διαδικασία.
  • Να τα χρησιμοποιήσει για την προστασία και την αποφυγή εξαπάτησης τόσο των πελατών της όσο και των χρηστών της Υπηρεσίας, ή για να αποτρέψει την απώλεια ζωής ή την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού.
  • Να τα χρησιμοποιήσει για τη λειτουργία και συντήρηση της ασφάλειας των συστημάτων της, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης ή της διακοπής μιας επίθεσης στα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυά της.

Η Τράπεζα δεν πωλεί, δεν διαβιβάζει, δεν δημοσιοποιεί τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός από όσους ανωτέρω ρητά αναφέρονται ως αποδέκτες των δεδομένων σας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

7. Δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης

Έχετε εκ του νόμου δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, να ζητήσετε τη διόρθωση, διαγραφή, να προβάλλετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της σύνδεσής σας, με τον ακόλουθο τρόπο: με την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης WiFi και της παρούσας Ενημέρωσης ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής σας και, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης της εγγραφής σας στην Υπηρεσία το οποίο θα περιέχει σύνδεσμο προς ιστοσελίδα της Purple WiFi Limited. Με την επιλογή αυτού του συνδέσμου θα μεταβείτε στην Υπηρεσία Ενημέρωσης Προσωπικών Δεδομένων, όπου θα σας ζητηθεί ως στοιχείο ταυτοποίησής σας η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης μέσω του οποίου εγγραφήκατε στην Υπηρεσία ή η διεύθυνση email που έχετε δηλώσει στη φόρμα εγγραφής. Με την παροχή αυτού του στοιχείου θα δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για μελλοντική είσοδό σας στην Υπηρεσία Ενημέρωσης Προσωπικών Δεδομένων. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε τον σύνδεσμο «Το Προφίλ μου» που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα πρόσβασής σας στην Υπηρεσία και να μεταβείτε απευθείας στην Υπηρεσία Ενημέρωσης Προσωπικών Δεδομένων. Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αποκτάτε πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, καθώς και τη δυνατότητα ρύθμισης των προωθητικών ενεργειών που αποστέλλονται, έχοντας την επιλογή να διαγραφείτε από τη λίστα αποδεκτών των προωθητικών ενεργειών της Τράπεζας.

Δεδομένου ότι η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή για το μέλλον, όπως επίσης και να διατυπώσετε αντιρρήσεις στη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για τους σκοπούς που συλλέγονται οποτεδήποτε στο μέλλον. Για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας αρκεί να επιλέξετε τον ανάλογο σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα πρόσβασης στην Υπηρεσία WiFi. Με την επιλογή αυτού του συνδέσμου θα μεταβείτε στην Υπηρεσία Ενημέρωσης Προσωπικών Δεδομένων (Profile Portal), όπου θα σας ζητηθεί ως στοιχείο ταυτοποίησής σας η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης μέσω του οποίου εγγραφήκατε στην Υπηρεσία.

Κάνοντας login μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας και επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Οι Προσωπικές Πληροφορίες μου» αποκτάτε πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και έχετε τη δυνατότητα διαγραφής τους πατώντας το κουμπί «Διαγραφή των Δεδομένων μου».

Η υλοποίηση της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας μπορεί να απαιτήσει για τεχνικούς λόγους έως και δύο μέρες και ενδεχομένως να συνεχίσετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την Τράπεζα, εν τω μεταξύ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διόρθωση των δεδομένων σας ή επιθυμείτε εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας με την Τράπεζα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Εurophone Banking (25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης & Τεώ, 177 78 Ταύρος) στον αριθμό τηλεφωνικής κλήσης 210 955 5000, και μέσω αλληλογραφίας στη Δ/νση Σχέσεων Πελατών Ομίλου (Σανταρόζα 7, 10564 Αθήνα) ή μέσω email στη διεύθυνση info@eurobank.gr.

8. Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Η Υπηρεσία παρέχεται μόνο στο ενήλικο κοινό. Η Τράπεζα δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα από πρόσωπα κάτω των 18 ετών.

9. Σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Τράπεζας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στον διαδικτυακό αυτόν τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να ενημερώνεστε σε σχέση με την προστασία των δεδομένων σας σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους.

10. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Η Τράπεζα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχετε σε αυτή κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες με αφετηρία την ημερομηνία εγγραφής σας στην Υπηρεσία, με το πέρας των οποίων τα προσωπικά σας δεδομένα ανωνυμοποιούνται. Περαιτέρω η Τράπεζα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα που η ίδια ή εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της συλλέγουν από την εκ μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες, με αφετηρία την αντίστοιχη ημερομηνία χρήσης της Υπηρεσίας εκ μέρους σας, με το πέρας του οποίου τα προσωπικά σας δεδομένα ανωνυμοποιούνται. Εφόσον δεν προβείτε σε χρήση της Υπηρεσίας για συνεχόμενο διάστημα που να υπερβαίνει τους 6 μήνες, αν επιθυμείτε να κάνατε ξανά χρήση της Υπηρεσίας, θα πρέπει να ακολουθήσετε εκ νέου τη διαδικασία εγγραφής με την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και της παρούσας Ενημέρωσης.

11. Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, email contact@dpa.gr.

12. Τροποποίηση όρων

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτήν όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, πρέπει τακτικά να ενημερώνεστε για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές.

Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων της Purple WiFi Limited

Πληροφορίες που συλλέγουμε

  1. Πληροφορίες που υποβάλλονται: οι πληροφορίες που παρέχετε όταν συνδέεστε μέσω του λογαριασμού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή της ηλεκτρονικής φόρμας εγγράφου μέσω της οποίας εγγράφεστε την Υπηρεσία WiFi.
  2. Πρόσθετες πληροφορίες: οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τους ιστότοπους που επισκέπτεστε (γενικές κατηγορίες και όχι δικτυακές τοποθεσίες).
  3. Πληροφορίες συσκευής: πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή (κινητό τηλέφωνο, tablet, laptop, κ.ο.κ.) που χρησιμοποιείτε.
  4. Πληροφορίες τοποθεσίας: σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένος ο εντοπισμός τοποθεσίας, θα συλλέγουμε σχετικές πληροφορίες.
  5. Πληροφορίες δικτύου: συλλέγουμε πληροφορίες από τη συσκευή σας σχετικά με τις διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), δεδομένα ροής κατά την εγγραφή σας, τύπο προγράμματος περιήγησης, γλώσσα, ιστοσελίδες που προβλήθηκαν, καθώς και ημερολογιακές ή χρονικές σφραγίδες.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies που παράγονται από τον ιστότοπο εγγραφής σας (*.purpleportal.net), κατά την αρχική είσοδό σας στην Υπηρεσία για να σας ξεχωρίζουμε από άλλους χρήστες.

Πώς αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Η Purple διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχετε σε αυτή κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών με αφετηρία την ημερομηνία εγγραφής σας στην Υπηρεσία, με το πέρας των οποίων τα προσωπικά σας δεδομένα ανωνυμοποιούνται. Περαιτέρω η Purple διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα που η ίδια ή εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της συλλέγουν από την εκ μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες, με αφετηρία την αντίστοιχη ημερομηνία χρήσης της Υπηρεσίας εκ μέρους σας, με το πέρας του οποίου τα προσωπικά σας δεδομένα ανωνυμοποιούνται. Εφόσον δεν προβείτε σε χρήση της Υπηρεσίας για συνεχόμενο διάστημα που να υπερβαίνει τους 6 μήνες, αν επιθυμείτε να κάνατε ξανά χρήση της Υπηρεσίας, θα πρέπει να ακολουθήσετε εκ νέου την διαδικασία εγγραφής με την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και της παρούσας Ενημέρωσης.

Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για να συλλέξουμε πληροφορίες για λογαριασμό της «Τράπεζας Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφ’ εξής η «Τράπεζα») αναφορικά με το πώς χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία WiFi και να της παράσχουμε σχετικές στατιστικές πληροφορίες.

Ποιος είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιούνται μόνον από την Τράπεζα, για να δημιουργήσει για εσάς εξατομικευμένο προφίλ.

Τα δεδομένα μπορεί επίσης να μεταδίδονται σε ρυθμιστικές αρχές στις οποίες είμαστε υπό νομική υποχρέωση να τα μεταδώσουμε, για προστασία των δικαιωμάτων μας ή σε περίπτωση που υποπτευόμαστε ότι κινδυνεύει η ασφάλεια κάποιου ατόμου.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να τροποποιήσετε τα δεδομένα που κατέχουμε σχετικά με εσάς οποιαδήποτε στιγμή μέσω της σελίδας διαχείρισης του προφίλ σας.