Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στην Eurobank κατανοούμε τις δυσκολίες που επιφέρουν οι συνεχείς αυξήσεις των επιτοκίων στην καθημερινότητα των νοικοκυριών. Για τον λόγο αυτό, στηρίζουμε έμπρακτα τους πελάτες μας που παραμένουν συνεπείς στην αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου τους με κυμαινόμενο επιτόκιο. Από τη δόση Ιουνίου 2023 και για 12 μήνες εφαρμόζουμε το Πρόγραμμα Ανταμοιβής για Συνεπείς Πελάτες Στεγαστικών Δανείων, με σκοπό τη μείωση και προστασία από μελλοντικές αυξήσεις στο κυμαινόμενο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων σε ευρώ και ελβετικό φράγκο.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανταμοιβής για Συνεπείς Πελάτες Στεγαστικών Δανείων, η δόση του δανείου σας θα συνεχίσει να υπολογίζεται με κυμαινόμενο επιτόκιο. Το επιτόκιο βάσης του δεν θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο που διαμορφώθηκε στις 31.03.2023, μειωμένο κατά 0,20%, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανεξάρτητα από την επίσημη αυξητική διακύμανσή του. Το συγκεκριμένο όριο θα παραμείνει σταθερό για όλη τη 12μηνη διάρκεια του προγράμματος.

Το συνολικό επιτόκιο κάθε στεγαστικού δανείου θα διαμορφωθεί με βάση το μειωμένο επιτόκιο βάσης συν το περιθώριο επιτοκίου (spread), όπως προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου σας. Σε αυτό προστίθεται η εισφορά του Ν.128/75.

Επιπλέον, εάν κατά τη 12μηνη περίοδο τα επιτόκια αναφοράς μειωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που προβλέπονται στο πρόγραμμα, τότε θα ισχύουν τα μειωμένα επιτόκια.

Το μειωμένο επιτόκιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την εξόφληση της δόσης του Μάϊου 2023, δηλαδή από τον Ιούνιο 2023.

Για δάνεια σε ευρώ, ισχύουν τα επιτόκια βάσης:

  • Euribor 1m και 3m
  • Βασικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕKT)

Για δάνεια σε ελβετικό φράγκο ισχύει το επιτόκιο:

  • SARON

Επιτόκιο βάσης
Επιτόκιο 31.03.2023 Επιτόκιο προγράμματος
Δάνεια σε ευρώ
Euribor 1 μήνα 2,915% 2,70%
Euribor 3 μηνών 3,038% 2,85%
Επιτόκιο ΕΚΤ (MRO) 3,50% 3,30%
Δάνεια σε ελβετικό φράγκο
Επιτόκιο SARON 1,4186% 1,20%

 

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Δικαιούστε τη στήριξη εάν το δάνειό σας με κυμαινόμενο επιτόκιο έχει εκταμιευτεί έως και 31.12.2022.

Ισχύει για:

  • Στεγαστικό δάνειο
  • Καταναλωτικό δάνειο με εξασφάλιση

Προϋποθέσεις για προνομιακή τιμολόγηση

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη σας στο πρόγραμμα στήριξης είναι:

  1. Το στεγαστικό δάνειό σας να έχει εκταμιευτεί έως και 31.12.2022.
  2. Το δάνειο να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 28.04.2023.

Για να διατηρήσετε την προνομιακή τιμολόγηση σε όλη τη διάρκεια της περιόδου που ισχύει το πρόγραμμα, θα πρέπει να παραμείνετε συνεπείς στην εξόφληση της δόσης του δανείου σας κάθε μήνα.

Εξαιρέσεις

Δεν είστε δικαιούχοι της στήριξής εάν έχετε πάρει στεγαστικό δάνειο:

  • Με σταθερό επιτόκιο ή εντός σταθερής περιόδου κατά τον χρόνο έναρξης του προγράμματος.
  • Με επιτόκιο που διαμορφώνεται σύμφωνα με τα βασικά επιτόκια στεγαστικής πίστης ή καταναλωτικής πίστης με εξασφάλιση.

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις, εντάσσεστε αυτόματα στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής για Συνεπείς Πελάτες Στεγαστικών Δανείων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή άλλη ενέργεια από εσάς.

Η νέα μειωμένη δόση σας θα εμφανιστεί σε επόμενο Statement του στεγαστικού δανείου σας.