Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Eurobank συνεχίζει για ακόμη 1 χρόνο να υποστηρίζει και να ανταμείβει τους πελάτες που παραμένουν συνεπείς στην αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου τους με κυμαινόμενο επιτόκιο, ξεκινώντας από τις 22/04/2024. Έτσι ανταποκρινόμαστε στις συνεχείς αυξήσεις των βασικών επιτοκίων τους.

Παροχές του προγράμματος

 • Μείωση κυμαινόμενων επιτοκίων, εφαρμόζοντας ανώτατα επιτόκια βάσης.
  Οι τιμές των ανώτατων επιτοκίων διαμορφώνονται σύμφωνα με τις τιμές των βασικών δεικτών, όπως αυτές καταγράφηκαν στις 31.03.2023, μειωμένες κατά 20 μονάδες βάσης (-0,20%), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
 • Προστασία επιτοκίων αναφοράς από μελλοντικές αυξήσεις για διάστημα άλλων 12 μηνών.

Επιτόκιο βάσης
Επιτόκιο 31.03.2023 Επιτόκιο προγράμματος
Δάνεια σε ευρώ
Euribor 1 μήνα 2,915% 2,70%
Euribor 3 μηνών 3,038% 2,85%
Επιτόκιο ΕΚΤ 3,50% 3,30%
Δάνεια σε ελβετικό φράγκο
Επιτόκιο SARON 1,4186% 1,20%

 

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Δικαιούστε τη στήριξη εάν το δάνειό σας με κυμαινόμενο επιτόκιο έχει εκταμιευτεί έως και 31.12.2023.

Ισχύει για:

 • Στεγαστικά δάνεια
 • Προσωπικά δάνεια με εξασφάλιση

Με κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με τα επιτόκια αναφοράς:

 • Euribor 1m, Euribor 3m και ΕΚΤ, για δάνεια σε ευρώ
 • Euribor 1m, Euribor 3m και SARON, για δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Για να διατηρηθεί η προνομιακή τιμολόγηση του προγράμματος, θα πρέπει το δάνειο να παραμείνει ενήμερο και για τους 12 μήνες της περιόδου που ισχύει το πρόγραμμα. Διαφορετικά, το δάνειο επανέρχεται στο προηγούμενο επιτόκιο βάσης. 

Εξαιρέσεις

Δεν είστε δικαιούχοι της στήριξής εάν έχετε πάρει στεγαστικό δάνειο:

 • Με σταθερό επιτόκιο ή εντός σταθερής περιόδου κατά τον χρόνο έναρξης του προγράμματος.
 • Με επιτόκιο που διαμορφώνεται σύμφωνα με τα βασικά επιτόκια στεγαστικής πίστης ή καταναλωτικής πίστης με εξασφάλιση.

Σημεία προσοχής

 1. Επωφελείστε εάν κατά τη 12μηνη περίοδο τα επιτόκια αναφοράς μειωθούν σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται στο πρόγραμμα.
 2. Εάν πληροίτε τα κριτήρια, η εφαρμογή του προγράμματος γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υπογραφή πρόσθετης πράξης.
 3. Για την αλλαγή, θα ενημερωθείτε με την περιοδική ενημέρωση που λαμβάνετε για τη δόση του δανείου σας (Statements).