Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πώς ασφαλίζετε το αυτοκίνητό σας με Safe Drive

Πώς ασφαλίζετε το αυτοκίνητό σας με Safe Drive

Αίτηση
στα καταστήματά μας
Επιλογή καλύψεων
και διάρκειας ασφάλισης
Άμεση ενεργοποίηση
με την πληρωμή ασφαλίστρων
Για να ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας, ελάτε με ραντεβού σε ένα κατάστημά μας. Η ασφάλεια ενεργοποιείται με την πληρωμή των ασφαλίστρων σας. Για την ανανέωση της ασφάλειάς σας ορίζετε πάγια εντολή στον λογαριασμό ή την πιστωτική κάρτα σας.
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ E.I.X.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ SAFE DRIVE STANDARD SAFE DRIVE PLUS

Αστική ευθύνη από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος

Όρια Αποζημίωσης

Σωματικές Βλάβες: 1.300.000€ ανά θύμα

Υλικές ζημιές: 1.300.000€ ανά ατύχημα

 

Φροντίδα ατυχήματος AutoAssist
Βασική οδική βοήθεια μετά από ατύχημα
Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα μέχρι 25.000
Πυρκαγιά
Φυσικές καταστροφές με απαλλαγή 400€ ή 150€, ανάλογα με τα ασφάλιστρα που καταβάλλετε
Κατεστραμμένες κλειδαριές από παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης του οχήματος μέχρι 300
Κατεστραμμένες ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι μετά από ατύχημα μέχρι 5% της ασφαλισμένης αξίας του αυτοκινήτου
Καθαρισμός λόγω μεταφοράς τραυματία μέχρι 500€
Εκτίμηση ζημιών
Μερική κλοπή και ζημιές από την απόπειρα κλοπής:
  • Για συστήματα ήχου που δεν τοποθετήθηκαν από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος μέχρι 2,50% της ασφαλισμένης αξίας του
  • Για ζημιές από την απόπειρα κλοπής μέχρι 1.200€ με απαλλαγή 100€
Ολική κλοπή
Αυτοκίνητο αντικατάστασης από κλοπή, πυρκαγιά, φυσική καταστροφή  ή ίδιες ζημιές από πρόσκρουση, σύγκρουση, εκτροπή ή ανατροπή
Προσωπικό ατύχημα οδηγού και επιβαινόντων
  • Θάνατος ή μόνιμη ολική αναπηρία 15.000€ ανά ατύχημα
  • Μόνιμη μερική αναπηρία ποσοστό % βάσει πίνακα επί των 15.000€ ανά ατύχημα
  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα μέχρι 1.500€ ανά ατύχημα
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Πλήρης οδική και ταξιδιωτική βοήθεια
Θραύση κρυστάλλων μέχρι 1.800€ (ισχύει απαλλαγή 20% για κάθε ζημιά που θα αποκατασταθεί σε μη συνεργαζόμενο συνεργείο)
Πυρκαγιά
Φυσικές καταστροφές με απαλλαγή 400€ ή 150€
Προσωπικό ατύχημα οδηγού και επιβαινόντων
  • Θάνατος ή μόνιμη ολική αναπηρία 15.000€ ανά ατύχημα
  • Μόνιμη μερική αναπηρία ποσοστό % βάσει πίνακα επί των 15.000€ ανά ατύχημα
  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα μέχρι 1.500€ ανά ατύχημα
Προστασία κατηγορίας ασφαλίστρων
Νομική προστασία
Αυτοκίνητο αντικατάστασης από ατύχημα   
Αυτοκίνητο αντικατάστασης από βλάβη  
Κακόβουλες πράξεις*
Ολική καταστροφή*
Ίδιες ζημιές*
*Οι συγκεκριμένες καλύψεις παρέχονται μετά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κατόπιν έγκρισης από την Eurolife FFH ΑΕΓΑ.