Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τώρα μπορείτε να κατεβάσετε τη βεβαίωση Πόθεν Έσχες για τα περιουσιακά στοιχεία σας στην Eurobank εύκολα και χωρίς χρέωση μέσα από το e-Banking σας, χωρίς να χρειαστεί να έρθετε σε κατάστημά μας.

   
Πώς κατεβάζετε τη βεβαίωση από το e-Banking

Πώς κατεβάζετε τη βεβαίωση από το e-Banking

Για να κατεβάσετε βεβαίωση Πόθεν Έσχες για τα περιουσιακά στοιχεία σας στην Eurobank, συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στο e-Banking και:

  1. Επιλέξτε Προφίλ > ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
  2. Στην ενότητα Πόθεν Έσχες επιλέξτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
  3. Επιλέξτε φορολογικό έτος > ΛΗΨΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε βεβαίωση Πόθεν Έσχες για το 2019 και μετά.

Η βεβαίωση Πόθεν Έσχες από το e-Banking αφορά την 31η Δεκεμβρίου του φορολογικού έτους που έχετε επιλέξει. Για βεβαίωση Πόθεν Έσχες άλλης ημερομηνίας θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα κατάστημά μας.

Πώς κατεβάζετε τη βεβαίωση από το e-Banking
Τι περιλαμβάνει η βεβαίωση

Τι περιλαμβάνει η βεβαίωση

Η βεβαίωση Πόθεν Έσχες περιλαμβάνει τα προϊόντα που τηρείτε στην Eurobank στις εξής κατηγορίες:

  • Λογαριασμοί (τρεχούμενοι, ταμιευτηρίου και ενεχύρου) και προθεσμιακές καταθέσεις, σε ευρώ ή ξένο νόμισμα
  • Επενδύσεις
  • Θυρίδες
  • Προπληρωμένες κάρτες

Εάν δεν υπάρχει προϊόν σε κάποια από τις κατηγορίες του Πόθεν Έσχες, αναγράφεται το λεκτικό: Δεν υφίσταται.

Τι περιλαμβάνει η βεβαίωση
Τι δεν περιλαμβάνει η βεβαίωση

Τι δεν περιλαμβάνει η βεβαίωση

Στη βεβαίωση Πόθεν Έσχες δεν περιλαμβάνονται:

  • Τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα
  • Ειδικοί ακατάσχετοι λογαριασμοί συμβολαιογράφων

Για προϊόντα της Eurolife FFH ή άλλα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σύμβουλο σας ή σε ένα κατάστημά μας.

Τι δεν περιλαμβάνει η βεβαίωση