Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Λάβαμε το μήνυμά σας

Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τα σχόλια και τις ιδέες σας.

Μαζί σας μπορούμε να κάνουμε πιο αυτόνομη και ισότιμη την εξυπηρέτηση που προσφέρουμε σε άτομα με αναπηρία.

Δείτε τις επιλογές προσβασιμότητας που προσφέρουμε σήμερα.

Η ομάδα Customer Excellence της Eurobank