Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ορίστε τις προδιαγραφές και τις προσδοκίες σας για τα χρόνια της σύνταξής σας. Ο Private Banker, μαζί με τους εξειδικευμένους συνεργάτες του, σας βοηθά να κάνετε σήμερα τις επιλογές που θα σας επιτρέψουν να έχετε το επίπεδο ζωής που επιθυμείτε αύριο.

Συνταξιοδοτικοί στόχοι

Ο Private Banker σας καταγράφει τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας για το επίπεδο ζωής που θέλετε στα χρόνια της σύνταξής σας. Σχεδιάζει και σας προτείνει λύσεις για να πετύχετε τους συνταξιοδοτικούς στόχους σας. Συνυπολογίζει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό σας:

  • Πηγές εισοδήματος και περιουσιακά στοιχεία σας.
  • Έξοδα και οικονομικές υποχρεώσεις σας, σήμερα και στο μέλλον. 
  • Αναμενόμενο πλεόνασμα ή πιθανά οικονομικά ελλείμματα.
  • Πληθωρισμός.

Δυναμική διαδικασία

Ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός για τα χρόνια της σύνταξής σας είναι μια δυναμική διαδικασία. Κάθε φορά που οι συνταξιοδοτικοί στόχοι σας μεταβάλλονται ή αλλάζει κατά πολύ η εισροή/εκροή κεφαλαίων σας, ο Private Banker αναπροσαρμόζει τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό σας. Η αναπροσαρμογή γίνεται πάντα υπό τους όρους και τους περιορισμούς της σχετικής νομοθεσίας και της συμβατικής σας υποχρέωσης με το Private Banking της Eurobank.

Ορίστε τις προδιαγραφές για το μέλλον σας 

Συζητήστε με τον Private Banker σας τις προσδοκίες σας για το μέλλον και σχεδιάστε μαζί τη ζωή σας μετά τη σύνταξη:

  • 2109555141

Κλείνω ραντεβού

Οι πληροφορίες που σας δίνουμε για τις υπηρεσίες Private Banking είναι γενικές και μη δεσμευτικές.
Διαβάστε τη ρήτρα μη ευθύνης.