Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Με κάθε νέο προϊόν ή υπηρεσία που σχεδιάζουμε αξιοποιούμε νέες ευκαιρίες για να υποστηρίξουμε τις ανάγκες των πελατών μας. Έτσι βελτιώνουμε διαρκώς την ανταγωνιστικότητα της Eurobank.

Ο ρόλος των εργαζομένων μας

Στον σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών ερευνούμε την αγορά για να αναγνωρίσουμε σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας. Εντοπίζουμε ευκαιρίες που μας διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό και μας δίνουν το προβάδισμα.

Βασικές δεξιότητες

Όσοι σχεδιάζουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες παρακολουθούν τις εξελίξεις της αγοράς στον τομέα εξειδίκευσής τους. Για να εντοπίζουν έγκαιρα τάσεις και πρότυπα, αξιοποιούν τις ηλεκτρονικές υποδομές της Eurobank και σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές.

Οργανώνουν έργα σχεδιασμού και υλοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών. Θέτουν προτεραιότητες και τις υλοποιούν μέσα σε καθορισμένα χρονοδιαγράμματα. Επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς συνεργάτες μας.

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Δείτε εάν σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας στον σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών της Eurobank.

Δείτε με ποιους άλλους τρόπους οδηγούμε την καινοτομία στην Eurobank.