Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στηρίζουμε τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου Eurobank στη νέα εποχή. Συνεισφέρουμε στην εδραίωσή του ως εργοδότη επιλογής. Αναπτύσσουμε σύγχρονα συστήματα για να διαχειριζόμαστε το σημαντικότερο κεφάλαιό μας, τους ανθρώπους μας. Διασφαλίζουμε την αποτελεσματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και το μέλλον της Eurobank.

Ο ρόλος των εργαζομένων μας

Οι άνθρωποί μας αναλύουν τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού. Υλοποιούν κατάλληλες και σύγχρονες διαδικασίες και πρακτικές. Οδηγούν  στην ομαλή λειτουργία των μονάδων της Eurobank και αναβαθμίζουν τη συνολική εμπειρία των εργαζομένων μας.

Επιλέγουν, εκπαιδεύουν και αναπτύσσουν το ανθρώπινο δυναμικό μας. Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν συστήματα και πολιτικές αμοιβών και παροχών σύμφωνα με τις τάσεις της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς.

Βασικές δεξιότητες

Οι εργαζόμενοί μας έχουν εξειδικευμένες δεξιότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Συμβουλεύουν τους ανθρώπους μας και χειρίζονται θέματα που καλύπτουν όλο το φάσμα των εργασιακών σχέσεων και της καθημερινότητάς τους.

Οι εργασίες αυτές απαιτούν ανθρωποκεντρική προσέγγιση, καινοτόμο σκέψη, καλό προγραμματισμό, οργάνωση και αποτελεσματική επικοινωνία. Οι εργαζόμενοί μας αξιοποιούν ψηφιακές εφαρμογές για να αναλύουν δεδομένα. Από αυτά εξάγουν συμπεράσματα και λαμβάνουν αποφάσεις.

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Δείτε εάν σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού της Eurobank.

Δείτε με ποιους άλλους τρόπους συντελούμε στην αποτελεσματική λειτουργία της Eurobank.