Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στην Έκθεση «115 χρόνια Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο» η ενότητα Το Προσωπικό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου τεκμηριώνει την παρουσία των εργαζομένων του Οργανισμού. Περιλαμβάνει τεκμήρια από την εργασιακή τους καθημερινότητα και την πολύμορφη δράση τους.

Συνθήκες εργασίας στον Μεσοπόλεμο

Στην περίοδο του Μεσοπολέμου το προσωπικό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ανήκει στους πιο σκληρά εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. Εμφανίζει αυξημένα κρούσματα φυματίωσης. Η περίθαλψη των εργαζομένων χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από πόρους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Μορφωτικό επίπεδο

Τα ανώτερα και μεσαία στελέχη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου διαθέτουν αυξημένα προσόντα κι ανώτερη μόρφωση συγκριτικά με το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου. Επίσης, έχουν σχετικά καλύτερες αποδοχές.

Συνδικαλιστική δράση στην Κατοχή

Στον Πόλεμο του 1940-41 το ένα τρίτο σχεδόν του προσωπικού καλείται στα όπλα.

Στην Κατοχή οι εργαζόμενοι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου συμμετέχουν στις μεγάλες κινητοποιήσεις και απεργίες των εργαζομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Βασικό τους αίτημα είναι η επιβίωση. Παράλληλα, προχωρούν στην ίδρυση ιδιαίτερου πιστωτικού και καταναλωτικού συνεταιρισμού.

Μεταπολεμική αναδιοργάνωση

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η σύνθεση του προσωπικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αλλάζει. Σε αυτό σημαντικό ρόλο παίζουν η υπαγωγή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και οι πολιτικές μετατάξεων υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες του κράτους.