Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στην Έκθεση «115 χρόνια Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο» η ενότητα Διαχρονική Εξέλιξη και Πρόοδος τεκμηριώνει τα διαδοχικά στάδια ανάπτυξης και λειτουργίας του οργανισμού από τις απαρχές του μέχρι σήμερα.

Αρχές 20ού αιώνα

Μέχρι το 1936 το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο υπάγεται ως Γραφείο, Τμήμα ή Διεύθυνση στη δικαιοδοσία της Γενικής Διεύθυνσης Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων του Υπουργείου Συγκοινωνίας. Εποπτεύεται από ειδικό Εποπτικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή του προϊστάμενού του.

Λόγω αύξησης εργασιών και αρμοδιοτήτων, αποκτά διοικητική αυτοτέλεια. Μετεξελίσσεται πλέον σε ανεξάρτητη Διεύθυνση Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο και υπάγεται απευθείας στον υπουργό Συγκοινωνίας.

Ο κύκλος εργασιών του αυξάνεται σημαντικά. Το 1938 αναβαθμίζεται σε δημόσια πολιτική υπηρεσία «εν οικονομική αποκεντρώσει διατελούσα». Λειτουργεί ως Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου και μετονομάζεται σε Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον. Αποτελεί ειδικό πιστωτικό ίδρυμα με πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου τον εκάστοτε Διοικητή ή Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος

Την περίοδο 1941-1956 ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, η Κατοχή και οι συνέπειές τους φέρνουν οικονομική δυσπραγία στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Η αυτονομία του περιορίζεται αισθητά, αφού συντηρείται από το κράτος.

Ένταξη στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα

Το 1951 εντάσσεται στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Η υπαγωγή του σε αρμοδιότητες πολλών υπουργείων αποδυναμώνει τον ρόλο του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Από το 1956 ξεκινά νέα ανοδική περίοδος για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Εγκαινιάζεται με τα μέτρα σταθεροποίησης και αύξησης του επιτοκίου καταθέσεων ταμιευτηρίου.

Αύξηση μεριδίου σε καταθέσεις

Στις δεκαετίες 1960 και 1970 το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αυξάνει το μερίδιό του στις καταθέσεις. Χρηματοδοτεί το δημόσιο και στηρίζει με δικά του κεφάλαια τη συνολική προσπάθεια ανασυγκρότησης και προόδου της ελληνικής οικονομίας.

Προσπάθεια αναδιοργάνωσης

Παρά την αυξημένη δραστηριότητά του, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δεν καταφέρνει να ακολουθήσει με ανάλογο βηματισμό τον εκσυγχρονισμό των άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων στις κρίσιμες δεκαετίες 1970-1980.

Οι προσπάθειες αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού του συνεχίζονται και στα τέλη του 20ού αιώνα.

Νέα χιλιετία

Το 2002 αποκτά μορφή ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας και διευρύνει τον κύκλο των εργασιών του. Εξακολουθεί να διατηρεί τον κοινωνικό του χαρακτήρα.

Το 2013 το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ συγχωνεύεται με την Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ. Το δίκτυο των καταστημάτων του διατηρείται και λειτουργεί με τη σήμανση «Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο».