Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου καλύπτει θέματα νεοελληνικής οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας, θεωρητικών οικονομικών και τραπεζικής, αρχειονομίας και βιβλιοθηκονομίας.

Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης

Στη Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου Eurobank φιλοξενούνται:

  • Ετήσιοι απολογισμοί τραπεζών, οργανισμών και επιχειρήσεων.

  • Εκδόσεις της Eurobank, άλλων τραπεζών και ιστορικών αρχείων.

  • Εκδόσεις νεοελληνικής οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας.

  • Περιοδικά οικονομικού / τραπεζικού περιεχομένου και αρχειακού χαρακτήρα.

  • Λευκώματα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

Σε ψηφιακή μορφή είναι διαθέσιμοι απολογισμοί της Eurobank:

Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης

Εμπλουτίζουμε συνεχώς το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης του Ιστορικού Αρχείου με:

  • Δωρεές και καταθέσεις βιβλίων και περιοδικών από ιστορικά αρχεία, τραπεζικά ιδρύματα και παλαιά τραπεζικά στελέχη.

  • Νέες προσκτήσεις από τα αρχειοστάσια της Eurobank και από τις παλαιές βιβλιοθήκες των πιστωτικών ιδρυμάτων που συγχωνεύτηκαν με την Eurobank.

Ήδη στα περιεχόμενα της Βιβλιοθήκης μας έχουμε εντάξει ένα σημαντικό μέρος της παλαιάς Βιβλιοθήκης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Βιβλιοθήκης της Τράπεζας Κρήτης.