Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Το αρχείο της Τράπεζας Αθηνών παρουσιάζει την ιστορική διαδρομή της τράπεζας από την ίδρυσή της μέχρι τη συγχώνευσή της με την Eurobank. Περιλαμβάνει καταστατικά, πρακτικά συνεδριάσεων και απολογισμούς. Το υλικό του αρχείου χρονολογείται από το 1924 έως το 1998.

Οι ενότητες του αρχείου

Στο Αρχείο Τράπεζας Αθηνών φιλοξενούνται:

Καταστατικά και νομιμοποίηση (1924, 1952-1998)

  • Ρυθμιστικά και θεσμικά κείμενα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Τράπεζας Αθηνών.

Πρακτικά συνεδριάσεων διοικητικών οργάνων της Τράπεζας Αθηνών (1925-1998)

  • Πρακτικά συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Κείμενα διεξαγωγής και προετοιμασίας Γενικών Συνελεύσεων.

Απολογισμοί (1980, 1982, 1986-1989)

  • Βιβλία απολογισμών Τράπεζας Επαγγελματικής Πίστεως.

Εταιρεία «Συστήματα Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Τραπέζης Αθηνών» (1993-1994)

  • Κείμενα σύστασης και διάλυσης της εταιρείας.
  • Συμβάσεις προσωπικού.

Για την Τράπεζα Αθηνών

Η ιστορία της τράπεζας ξεκινά το 1924 όταν συστάθηκε στην Αθήνα η «Καπνοβιομηχανία και Τράπεζα Β. Καραβασίλη ΑΕ». Το 1937 μετονομάστηκε σε «Τράπεζα Καραβασίλη ΑΕ» και το 1952 σε «Τράπεζα Επαγγελματικής Πίστεως ΑΕ». Το 1964 εξαγοράστηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Το 1992 η Εθνική Τράπεζα τη μετονόμασε σε «Τράπεζα Αθηνών» και την εκχώρησε σε ξένους επενδυτές. Το 1999 η Τράπεζα Αθηνών συγχωνεύτηκε με την Eurobank.