Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Ανδρονίκη Μπούμη είναι οικονομολόγος με μακρόχρονη προϋπηρεσία στον τραπεζικό κλάδο. Το προσωπικό αρχείο της περιλαμβάνει πρακτικά συνεδριάσεων διοικητικών οργάνων και θεσμικά κείμενα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των τραπεζών όπου διετέλεσε ανώτατο στέλεχος. Το αρχείο καλύπτει την περίοδο από το 1982 έως το 2004.

Οι ενότητες του αρχείου

Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως – ΕΤΕΒΑ (1982-2000)

 • Ρυθμιστικά και θεσμικά κείμενα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της ΕΤΕΒΑ.
 • Οικονομικά στοιχεία, μελέτες και εγχειρίδια.

Εμπορική Τράπεζα (1985, 1988, 1999-2003)

 • Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Οικονομικά στοιχεία και μελέτες.

Τράπεζα Αττικής (1993-2004)

 • Ρυθμιστικά και θεσμικά κείμενα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Τράπεζας Αττικής και των θυγατρικών της.
 • Μελέτες και εκθέσεις ελέγχου.
 • Προσωπική αλληλογραφία.

Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (1993, 2003, 2004)

 • Θέματα συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (2000-2004)

 • Ρυθμιστικά και θεσμικά κείμενα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
 • Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.
 • Οικονομικά στοιχεία και μελέτες.
 • Προσωπική αλληλογραφία.

Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος (1997-2003)

 • Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.
 • Οικονομικά στοιχεία και αλληλογραφία στελεχών.

Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Βορείου Ελλάδος (1998-2001)

 • Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Προσωπική αλληλογραφία.

Για την Ανδρονίκη Μπούμη

Η Ανδρονίκη Μπούμη είναι οικονομολόγος με μακρόχρονη προϋπηρεσία στον τραπεζικό κλάδο. Υπήρξε Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Τράπεζας Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ) και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Διετέλεσε επίσης μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων άλλων τραπεζών και Συμβούλου Διοίκησης της Τράπεζας Eurobank Ergasias. Συνταξιοδοτήθηκε το 2015. Το 2017 διορίστηκε Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE και Εκπρόσωπος Ελληνικού Δημοσίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3723/2008. Δώρισε η ίδια το προσωπικό αρχείο της στο Ιστορικό Αρχείο Eurobank.