Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2019

Best Retail Bank – Ελλάδα

Best Retail Bank – Ελλάδα

Κατηγορία

Τραπεζικές Εργασίες

Χρονολογία

2019

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό World Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2019

Best Bank in Greece

Best Bank in Greece

Κατηγορία

Τραπεζικές Εργασίες

Χρονολογία

2019

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Euromoney

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2019

Most Innovative Savings Bank - Ελλάδα

Most Innovative Savings Bank - Ελλάδα

Κατηγορία

Τραπεζικές Εργασίες

Χρονολογία

2019

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό World Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2019

Most Admired Companies #10

Most Admired Companies #10

Κατηγορία

Τραπεζικές Εργασίες

Χρονολογία

2019

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Fortune και KPMG

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2019
Best Bank – Ελλάδα 2019

Best Bank – Ελλάδα

Best Bank – Ελλάδα

Κατηγορία

Τραπεζικές Εργασίες

Χρονολογία

2019

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2018
Best Retail Bank – Ελλάδα 2018

Best Retail Bank – Ελλάδα

Best Retail Bank – Ελλάδα

Κατηγορία

Τραπεζικές Εργασίες

Χρονολογία

2018

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό World Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2018
Most Admired Companies #8 - 2018

Most Admired Companies #8

Most Admired Companies #8

Κατηγορία

Τραπεζικές Εργασίες

Χρονολογία

2018

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Fortune και KPMG

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2018
Best Savings Bank - Ελλάδα 2018

Best Savings Bank - Ελλάδα

Best Savings Bank - Ελλάδα

Κατηγορία

Retail Savings Banks

Χρονολογία

2018

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Banking & Finance Review

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2016, 2017 & 2018
Best Bank - Ελλάδα 2016, 2017 & 2018

Best Bank - Ελλάδα

Best Bank - Ελλάδα

Κατηγορία

Τραπεζικές Εργασίες

Χρονολογία

2016, 2017 & 2018

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2017
Most Admired Companies #8 - 2017

Most Admired Companies #8

Most Admired Companies #8

Κατηγορία

Τραπεζικές Εργασίες

Χρονολογία

2017

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Most Admired Companies #8

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Fortune και KPMG

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2016 & 2017
Best Retail Bank - Ελλάδα 2016 & 2017

Best Retail Bank - Ελλάδα

Best Retail Bank - Ελλάδα

Κατηγορία

Τραπεζικές Εργασίες

Χρονολογία

2016 & 2017

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό World Finance