Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2020
Best Bank in Real Estate

Best Real Estate Bank in Greece

Best Real Estate Bank in Greece

Κατηγορία

Real Estate

Χρονολογία

2020

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Euromoney

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2019

Best Bank in Real Estate at the Loan Finance, Equity Finance, Debt Capital Markets and M&A Advisory categories

Best Bank in Real Estate at the Loan Finance, Equity Finance, Debt Capital Markets and M&A Advisory categories

Κατηγορία

Real Estate

Χρονολογία

2019

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Euromoney

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2018
Best Bank in Real Estate 2018

Best Bank in Real Estate at the Loan Finance, Equity Finance, Debt Capital Markets and M&A Advisory categories

Best Bank in Real Estate at the Loan Finance, Equity Finance, Debt Capital Markets and M&A Advisory categories

Κατηγορία

Real Estate

Χρονολογία

2018

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Euromoney

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2016
Best Bank in Real Estate 2016

Best Bank in Real Estate at the Loan Finance, Equity Finance, Debt Capital Markets and M&A Advisory categories - Ελλάδα

Best Bank in Real Estate at the Loan Finance, Equity Finance, Debt Capital Markets and M&A Advisory categories - Ελλάδα

Κατηγορία

Real Estate

Χρονολογία

2016

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Euromoney