Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2018
Corporate Affairs Excellence Awards 2018

Βραβείο για την εταιρική καμπάνια της Eurobank

Βραβείο για την εταιρική καμπάνια της Eurobank

Κατηγορία

Marketing & Επικοινωνία

Χρονολογία

2018

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Εταιρική Επικοινωνία

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

ΕΕΔΕ & ΤΕΥΠ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2017
Marketing Excellence Awards

Βραβείο Brand Extention, Service για το Eurobank Mobile App

Βραβείο Brand Extention, Service για το Eurobank Mobile App

Κατηγορία

Building Powerful Brands

Χρονολογία

2017

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Marketing Excellence Awards

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2017
Marketing Excellence Awards

Βραβείο Long term marketing excellence για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης €πιστροφή

Βραβείο Long term marketing excellence για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης €πιστροφή

Κατηγορία

Building Powerful Brands

Χρονολογία

2017

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Marketing Excellence Awards

Marketing Excellence Awards

Βραβείο B2B Marketing Communication για το Go International-Go in Crete

Βραβείο B2B Marketing Communication για το Go International-Go in Crete

Κατηγορία

Communicating Effectively

Χρονολογία

2017

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Marketing Excellence Awards

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2017
Marketing Excellence Awards

Βραβείο Tourism Marketing για το Eurobank Business Banking Τουρισμός

Βραβείο Tourism Marketing για το Eurobank Business Banking Τουρισμός

Κατηγορία

Growing through extroversion

Χρονολογία

2017

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Marketing Excellence Awards

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2017
Marketing Excellence Awards

Βραβείο Export Marketing για την καμπάνια προβολής 10 χρόνων της Eurobank Κύπρου

Βραβείο Export Marketing για την καμπάνια προβολής 10 χρόνων της Eurobank Κύπρου

Κατηγορία

Growing through extroversion

Χρονολογία

2017

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Marketing Excellence Awards