Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2018
Best Investment Management Company in Greece 2018

Best Investment Management Company in Greece

Best Investment Management Company in Greece

Κατηγορία

Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Χρονολογία

2018

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

World Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2016
bronze metal

Ανώτατη Διάκριση Citywire Gold

Ανώτατη Διάκριση Citywire Gold

Κατηγορία

Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων – Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ

Χρονολογία

2016

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Bonds-Euro and Bonds-Eurozone στην Ελλάδα

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Citywire Global

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2016
bronze metal

5 αστέρια Morningstar

5 αστέρια Morningstar

Κατηγορία

Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων – Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ

Χρονολογία

2016

Προϊόν ή υπηρεσία για τα οποία βραβευτήκαμε

Για το αμοιβαίο κεφάλαιο Interamerican Διαχείρισης Διαθεσίμων

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Morningstar