Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων- Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2016

Ανώτατη Διάκριση Citywire Gold

Ανώτατη Διάκριση Citywire Gold

Κατηγορία

Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων – Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ

Χρονολογία

2016

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Bonds-Euro and Bonds-Eurozone στην Ελλάδα

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Citywire Global

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2016

5 αστέρια Morningstar

5 αστέρια Morningstar

Κατηγορία

Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων – Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ

Χρονολογία

2016

Προϊόν ή υπηρεσία για τα οποία βραβευτήκαμε

Για το αμοιβαίο κεφάλαιο Interamerican Διαχείρισης Διαθεσίμων

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Morningstar