Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2020

Ευθυγράμμιση των προσπαθειών των εργαζομένων με τους εταιρικούς στόχους

Ευθυγράμμιση των προσπαθειών των εργαζομένων με τους εταιρικούς στόχους

Κατηγορία

Ανθρώπινο Δυναμικό

Χρονολογία

2020

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

KPMG