Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2023

People Excellence Awards 2023

HR Heads’ Choice

People Excellence Awards 2023

Κατηγορία

Ανθρώπινο Δυναμικό

Χρονολογία

2023

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Αξιοποίηση δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού για τις αποφάσεις του αύριο

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

KPMG

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2023

People Excellence Awards 2023

HR Heads’ Choice

People Excellence Awards 2023

Κατηγορία

Ανθρώπινο Δυναμικό

Χρονολογία

2023

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Διαμόρφωση του Ανθρώπινου Δυναμικού του αύριο

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

KPMG

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2023

People Excellence Awards 2023

HR Heads’ Choice

People Excellence Awards 2023

Κατηγορία

Ανθρώπινο Δυναμικό

Χρονολογία

2023

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Ανάπτυξη κουλτούρας διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

KPMG

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2023

People Excellence Awards 2023

CEOs’ Choice

People Excellence Awards 2023

Κατηγορία

Ανθρώπινο Δυναμικό

Χρονολογία

2023

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Αξιοποίηση δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού για τις αποφάσεις του αύριο

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

KPMG

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2020

Ευθυγράμμιση των προσπαθειών των εργαζομένων με τους εταιρικούς στόχους

Ευθυγράμμιση των προσπαθειών των εργαζομένων με τους εταιρικούς στόχους

Κατηγορία

Ανθρώπινο Δυναμικό

Χρονολογία

2020

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

KPMG