Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Γεώργιος Ζανιάς

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Eurobank ΑΕ, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Ρόλοι του σήμερα

 • Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Eurobank Holdings
 • Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μέλος του ΔΣ στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) (από το 2012)
 • Senior Member, St Antony’s College, Oxford University

Συμμετοχές σε Διοικητικά Συμβούλια 

 • Πρόεδρος του ΔΣ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (2012-2015) και μέλος ΔΣ (2010-2012)
 • Πρόεδρος του ΔΣ στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) (2012-2015)
 • Πρόεδρος του ΔΣ στην Πειραιώς Real Estate AE (Νοέμβριος 2017 – Μάρτιος 2019)
 • Πρόεδρος του ΔΣ στην PICAR AE (Φεβρουάριος 2017 – Μάρτιος 2019) 
 • Αντιπρόεδρος του ΔΣ στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) (από τον Απρίλιο 2019 – Οκτώβριος 2021)
 • Αντιπρόεδρος του ΔΣ στην ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) ΑΕ (Οκτώβριος 2018 – Μάρτιος 2019)
 • Μέλος του ΔΣ της Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ (2000-2001)
 • Μέλος του ΔΣ στη Γενική Τράπεζα (1996-1997)
 • Μέλος του ΔΣ στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (2009-2012)
 • Μέλος του ΔΣ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (2010-2012)
 • Μέλος του ΔΣ στην Chipita AE  (Ιούνιος 2015 – Μάρτιος 2019)
 • Μέλος του ΔΣ στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Ιούνιος 2019 – Ιούνιος 2022)

Σημαίνοντες ρόλοι στο παρελθόν

 • Υπουργός Οικονομικών (Μάιος 2012 – Ιούλιος 2012)
 • Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (2001-2004)
 • Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) (1998-2001) 
 • Μέλος της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος (Μάιος 2012 – Ιούνιος 2012)
 • Μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (2012-2015)
 • Μέλος του Institut International d’ Etudes Bancaires (2012-2015)
 • Διοικητής της Black Sea Trade and Development Bank (2003-2004)
 • Αναπληρωτής Διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (2002-2004)
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών (2001-2002) 

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Πρόεδρος του ΔΣ στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (2012-2015)
 • Αντιπρόεδρος του ΔΣ στην Εθνική Πινακοθήκη (2012-2014)
 • Μέλος του ΔΣ στο Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη (2012-2015)
 • Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Hellenic Observatory, London School of Economics (2012-2015)
 • Μέλος του ΔΣ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Ιστορίας (2013-2015)

Στον πανεπιστημιακό κλάδο

 • Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Στο παρελθόν ο κ. Ζανιάς έχει διατελέσει:

 • Καθηγητής Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1995-2022)
 • Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1996-1998, 2004-2008)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1991-1995)
 • Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1987-1991)
 • Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (1983-1986)

Ερευνητικό έργο

Ο κ. Ζανιάς έχει εκτεταμένο ερευνητικό, επιστημονικό και συγγραφικό έργο με δημοσιεύσεις σε τόμους, συλλογικές εκδόσεις και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει κάνει παρουσιάσεις, διαλέξεις και ομιλίες σε συνέδρια και εκδηλώσεις.

Σπουδές

 • PhD στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (1983)
 • MSc στην Αγροτική Οικονομική, University of Reading (1980)
 • Πτυχίο Οικονομικών, Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) (1978)

Τόπος γέννησης

Ορχομενός, Βοιωτία


Γεώργιος Ζανιάς
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Eurobank ΑΕ, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Λήξη θητείας: 2024