Γεώργιος Ζανιάς | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Γεώργιος Ζανιάς

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου 

Άλλοι ρόλοι του σήμερα

 • Μέλος στο ΔΣ στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) (2012 – σήμερα)
 • Αντιπρόεδρος στο ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) (04/2019)

Συμμετοχές σε Διοικητικά Συμβούλια 

 • Αντιπρόεδρος του ΔΣ στην ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) ΑΕ (10/2018 – 3/2019)
 • Πρόεδρος του ΔΣ στην Πειραιώς Real Estate AE (11/2017 – 3/2019)
 • Πρόεδρος του ΔΣ στην PICAR AE (02/2017 – 3/2019) 
 • Μέλος στο ΔΣ στη Chipita AE  (06/2015 – 3/2019)
 • Πρόεδρος του ΔΣ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (2012 - 2015) και μέλος Δ.Σ.  (2010-2012) 
 • Μέλος του ΔΣ της Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ (2000 – 2001)
 • Μέλος του ΔΣ στη Γενική Τράπεζα (1996 - 1997)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Πρόεδρος του ΔΣ στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) - (2012 - 2015)
 • Μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (2012 - 2015)
 • Μέλος του Institute International d’ Etudes Bancaires (2012 - 2015)
 • Μέλος της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος (05/2012 – 06/2012)
 • Υπουργός Οικονομικών (05/2012-07/2012)
 • Μέλος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (2010 - 2012)
 • Μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (2009 - 2012)
 • Διοικητής της Black Sea Trade and Development Bank (2003 - 2004)
 • Αναπληρωτής Διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (2002-2004)
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών (2001 - 2002)
 • Γενικός Γραμματέας, Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (2001 - 2004)
 • Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομιών Ερευνών (ΚΕΠΕ) (1998 – 2001) 

Στον πανεπιστημιακό κλάδο

 • Καθηγητής Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Στο παρελθόν ο κ. Ζανιάς έχει διατελέσει:

 • Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1996  - 1998, 2004 - 2008)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1991 – 1995)
 • Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1987 – 1991)
 • Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (1983 – 1986)

Άλλοι ρόλοι

 • Μέλος του ΔΣ του Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου (2012 - 2015)
 • Μέλος του ΔΣ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Ιστορίας (2013 - 2015)
 • Πρόεδρος του ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης (2012 - 2015)
 • Μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη (2012 - 2015)
 • Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Hellenic Observatory, London School of Economics (2012 - 2015)
 • Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Πινακοθήκης (2012 - 2014)

Ερευνητικό έργο

Έχει εκτεταμένο ερευνητικό, επιστημονικό και συγγραφικό έργο με δημοσιεύσεις σε τόμους, συλλογικές εκδόσεις και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει κάνει παρουσιάσεις, διαλέξεις και ομιλίες σε συνέδρια και εκδηλώσεις.

Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, 1983
 • Μάστερ (M.Sc.) στην Αγροτική Οικονομική, Πανεπιστήμιο του Reading, 1980
 • Πτυχίο Οικονομικών, Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), 1978

Τόπος γέννησης

Ορχομενός Βοιωτίας


Γεώργιος Ζανιάς
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE
Λήξη θητείας: 2021