Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) SA είναι 100% θυγατρική της Τράπεζας Eurobank ΑΕ. Συστάθηκε με στόχο τη δημιουργία και διοικητική διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων. Εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

Αμοιβαία κεφάλαια

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) SA έχει την ευθύνη για τη συγκρότηση των αμοιβαίων κεφαλαίων LF και LF Fund of Funds.

Ιστορικό

H Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) SA ιδρύθηκε το 2006 στο Λουξεμβούργο.

Επικοινωνία

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) SA
5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
PO Box 438, L-2014 Luxembourg
Τηλ: +3522609151
Φαξ: +35226091555
www.eurobankfmc.lu

Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Βλαχάκης