Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η ελληνική κρίση είχε ένα πρωτοφανές οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Τα προειδοποιητικά σήματα αγνοήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, τόσο εγχωρίως, όσο και από τις διεθνείς αγορές, τους οίκους αξιολόγησης και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. 10 μεγάλα λάθη πολιτικής, είτε από την Ελλάδα είτε από τους επίσημους πιστωτές, αύξησαν αχρείαστα το κόστος και τη διάρκεια της προσαρμογής. 11 βασικά εμπόδια και καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις εξακολουθούν να λειτουργούν ανασταλτικά για την επίτευξη ταχύτερης και διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Θα απαιτηθούν υψηλοί ρυθμοί αύξησης των εξαγωγών και των επενδύσεων για τουλάχιστον 10 χρόνια για την επίτευξη ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης του ΑΕΠ άνω του 3%. Κλειδί η κυριότητα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.