Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Βασικά σημεία της μελέτης:

  • Οι κλάδοι της ενέργειας, των logistics και του τουρισμού είναι στρατηγικοί για την ελληνική οικονομία και έχουν μεγάλη δυναμική ανάπτυξης. Μαζί με άλλους εξωστρεφείς τομείς, θα συμβάλλουν στην αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης.
  • Οι τρεις αυτοί τομείς έχουν ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτών. Η μελέτη εξετάζει εν εξελίξει επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους €22,4 δις.
  • Tα εξεταζόμενα έργα οδηγούν σε ορίζοντα δεκαετίας στη δημιουργία ΑΕΠ €25,2δις - €31,4δις, ανάλογα με το σενάριο και σε ορίζοντα 20ετίας, ΑΕΠ €45 δις - €65,5δις.
  • Υπό ορισμένες υποθέσεις, τα εξεταζόμενα επενδυτικά σχέδια και η συνδεόμενη αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ μπορούν να οδηγήσουν, σε 10ετή ορίζοντα, στη δημιουργία 485.000 - 605.000 θέσεων εργασίας.

ΚΑΤΕΒΑΖΩ την περίληψη (532 KB)

(Ελληνικά, 5 σελίδες, 532 KB)