Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Έκθεση αναλύει το φαινόμενο της έξαρσης του πληθωρισμού στη διεθνή και την ελληνική οικονομία και παρουσιάζει τα αποτελέσματα μίας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις-πελάτες της Τράπεζας αναφορικά με την επίπτωση του πληθωρισμού στις εργασίες τους και τα πλάνα δράσης τους.