Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Ελληνική Οικονομία και το Πρόγραμμα Σταθερότητας

Η μελέτη εξηγεί γιατί μία αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους δεν είναι ούτε πιθανή ούτε αναγκαία. Το Πρόγραμμα ΕΕ/ΔΝΤ έχει σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας καθώς τα θετικά του σημεία υπερτερούν σημαντικά των κινδύνων. Θετικές εκπλήξεις έναντι των δημοσιονομικών στόχων είναι πιθανές. Η ελληνική οικονομία έχει ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης.